Pensioenbeding

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde  leeftijd, kan de arbeidsovereenkomst op grond daarvan worden beëindigd. Dat kan op basis van twee grondslagen:

  • door opzegging wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • automatische beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd omdat werknemer met werkgever een pensioenontslagbeding is overeengekomen.

Aanspraak maken op pensioen
Bij het einde van het dienstverband stopt de pensioenopbouw (als het niet vrijwillig wordt voortgezet). Het tot op dat moment opgebouwd pensioen wordt beschermd door de Pensioenwet. Deze aanspraken moeten bij het einde van het dienstverband dan ook volledig zijn afgefinancierd door de werkgever. Dit ‘spaarpotje’ zal bij de pensioenuitvoerder op de plank blijven staan totdat de pensioengerechtigde leeftijd (zoals die is opgenomen in de pensioenregeling) is bereikt. Vanaf het bereiken van die leeftijd, kan aanspraak worden gemaakt op uitkering van het opgebouwde pensioen.

Pensioen dat op risicobasis berust (zoals vaak het geval is bij arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen), wordt meestentijds niet beschermd bij het einde van het dienstverband.