Inhoud pensioenreglement

Het pensioenreglement is de door de pensioenuitvoerder opgestelde regeling die ziet op de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de (gewezen) deelnemers. Het pensioenreglement bevat alle pensioenrechten en –plichten van deelnemers. De pensioenovereenkomst bestaat in de meeste gevallen dan ook uit één zin die verwijst naar het pensioenreglement.