Skip to main content

Op 1 maart jl. heeft de AFM een aanpak gepresenteerd hoe banken de fouten moeten herstellen die zijn gemaakt in de advisering van de klanten over rentederivatenproducten. De toezichthouder beoogt hiermee passende compensatie voor de klanten, die veelal afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze aanpak volgt op de constatering van de AFM dat de herboordeling van rentederivatencontracten bij de betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten, waardoor het klantbelang onvoldoende centraal was gesteld.

Om klanten op de juiste wijze te compenseren voor geleden schade, wordt een ‘uniform voorschrijvend herstelkader’ ingericht. Dit herstelkader zal voorschrijven hoe banken de derivatencontracten moeten beoordelen en hoe zij een eventuele compensatie moeten bepalen. Onafhankelijke deskundigen zullen dit herstelkader in overleg met de banken uitwerken en met hen overeenkomen. Het ministerie van Financiën heeft de heren R. J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken als onafhankelijke deskundigen aangesteld.

Bij de uitvoering van het herstelkader krijgen externe beoordelaars daarnaast een rol om er voor te zorgen dat het herstelkader op ieder individueel dossier correct wordt toegepast. Daartoe zullen deze externe beoordelaars per bank een plan van aanpak opstellen. De AFM zal controleren of het herstelkader goed wordt toegepast en zal tevens over de voortgang van het traject rapporteren.

ABN AMRO Bank NV, ING Bank NV, Coöperatieve Rabobank UA, Van Lanschot Bankiers NV en SNS Bank NV hebben aangegeven dat ze instemmen met deze aanpak.

Wilt u weten wat de gevolgen voor u zijn van de aanpak van de AFM en of u voor compensatie in aanmerking komt? Of wilt u meer weten over de (werking van) rentederivatencontracten? Neem dan contact op.