Skip to main content

Op 1 maart jl. heeft de AFM een aanpak gepresenteerd hoe banken de fouten moeten herstellen die gemaakt zijn in de advisering van de klanten over rentederivatenproducten. Nadat ABN AMRO Bank NV, ING Bank NV, Coöperatieve Rabobank UA, Van Lanschot Bankiers NV en SNS Bank NV reeds hadden ingestemd met de aanpak van de AFM, heeft inmiddels ook Deutsche Bank Nederland NV zich aangesloten. Met het aansluiten van Deutsche Bank Nederland NV wordt een belangrijke stap gezet richting gelijke behandeling van alle getroffen klanten.

Voor meer informatie over de aanpak van de AFM verwijzen wij u naar onze eerdere bijdrage.

Wilt u weten wat de gevolgen voor u zijn van de aanpak van de AFM en of u voor compensatie in aanmerking komt? Of wilt u meer weten over de (werking van) rentederivatencontracten? Neem dan contact op.