Privacy scan
Samen met u brengt Team Privacy de datastromen van uw organisatie in kaart en geeft u een duidelijk beeld in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de privacy wetgeving en de AVG. Ook brengen wij knelpunten in kaart en geven wij aanbevelingen ter verbetering. 

Privacy reglement
Een privacy reglement biedt uw medewerkers de kaders hoe er met verwerking van persoonsgegevens moet worden omgegaan. Het is belangrijk dat het privacy reglement praktisch is en tevens past bij uw bedrijfsvoering. Onze medewerkers hebben ervaring met het opstellen van een privacy regelement en het creëren van bewustwording bij medewerkers.

Privacy Impact Assessment (PIA)
Wat is het beveiligingsniveau van uw IT infrastructuur? Hoe veilig en vertrouwelijk wordt er omgegaan met persoonsgegevens. Team Privacy voert voor u een PIA uit waarbij de risico’s op deze punten in beeld worden gebracht. Uiteraard denken wij met u mee in oplossingen en geven wij aanbevelingen ter verbetering.

Ondersteuning bij handhaving
Wilt u voorbereid zijn op verwachte en onverwachte bezoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens? Onze medewerkers helpen u bij het implementeren van relevante zaken, zoals een verwerkingsregister, in uw bedrijfsvoering. Wij zorgen dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en dat u bij een bezoek van de AP goed bent voorbereid. Indien gewenst bieden wij tevens ondersteuning tijdens deze bezoeken.

Retentiebeleid persoonsgegevens
Bent u op de hoogte van de wettelijk geldende bewaartermijnen voor sollicataties, loonbelastingverklaringen of uw salarisadministratie. Team Privacy heeft ruime ervaring met  het opstellen van een retentiebeleid persoonsgegevens omtrent de wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens toegespitst op uw bedrijfsvoering. Middels praktische hulpmiddelen hebben uw medewerkers inzichtelijk hoe lang zij gegevens mogen bewaren.

Workshop bewustwording
Binnen iedere organisatie zijn meerdere afdelingen dagelijks bezig met persoonsgegevens. De afdeling HR bij een nieuwe sollicitatieronde maar ook de afdeling marketing bij bijvoorbeeld het versturen van een gepersonaliseerde mailing. Het juiste gebruik én vertrouwlijk gebruik van persoonsgegevens is hierin cruciaal om te voldoen aan de geldende wetgeving. Team Privacy biedt naast de praktische aanbevelingen en analyses ook een ‘workshop bewustworing’ voor uw medewerkers. In deze workshop wordt de bewustwording van de privacy wet- en regelgeving bij uw medewerkers verhoogd aan de hand van concrete situaties en voorbeelden.