Skip to main content

Veel werkgevers vragen zich af of het mogelijk is om in tijden van de coronacrisis de lichaamstemperatuur van een werknemer te meten om te bepalen of een werknemer koortsverschijnselen heeft. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt in een persbericht van 24 april 2020 dat werkgevers door het meten van de temperatuur van werknemers in strijd met de privacy wetgeving handelen. De AP kondigt aan forse boetes op te leggen indien de overtreding niet wordt stopgezet.

Temperatuur meten en AVG

Op grond van de AVG is het een werkgever in principe verboden om gezondheidsgegevens van een werknemer te verwerken. Het meten van de temperatuur van een werknemer wordt als het verwerken van gezondheidsgegevens gekwalificeerd.

Het meten van de temperatuur van een werknemer is slechts toegestaan indien de werknemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming aan de werkgever verleent. Aangenomen wordt echter dat de werknemer in een arbeidsrelatie niet vrijelijk toestemming kan verlenen. Dit onder meer omdat de werkgever en de werknemer tot elkaar in een onderlinge gezagsverhouding staan. Uitsluitend indien kan worden onderbouwd dat een werknemer vrijelijk, ondubbelzinnig en specifieke toestemming  heeft gegeven, kan de temperatuur van een werknemer worden getest. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien werknemers er zelf op aandringen dat de werkgever de werknemers op koorts test. Het blijft echter een (zeer) hoge drempel om aan te tonen dat (door alle werknemers) vrijelijk toestemming is verleend. Overigens stelt de AP zich in diverse nieuwsberichten op het standpunt dat in een arbeidsrelatie in zijn geheel geen vrije toestemming kan worden gegeven.

Just to be safe, kan de werkgever ervoor kiezen om de werknemers door de (bedrijfs-)arts op koorts te laten testen. Dat is namelijk wel toegestaan. Twijfelt de werkgever of een werknemer wel gezond genoeg is om op de werkplek te verschijnen, dan kan de werknemer ook naar huis worden gestuurd. De werknemer zal in dat geval wel aanspraak op loon behouden. Tot slot kan ook de mogelijk worden onderzocht om de werknemers zelf in staat te stellen de (eigen) temperatuur te meten. Ook dan zijn er echter wel verschillende waarborgen waaraan moet worden voldaan. Zo mogen onder andere geen gegevens worden opgeslagen of genoteerd en werknemers moeten goed over de werkwijze worden geïnformeerd.

Corona-desk

Gezien de ernst van de situatie heeft Boels Zanders speciaal voor ondernemingen en instellingen een telefonische advieslijn geopend. Deze is te bereiken via 088 – 30 40 200.

Daarnaast vindt u op onze corona-landingspagina een uitgebreide Q&A met veel gestelde vragen en antwoorden voor ondernemers.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Arbeidsrecht. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Arbeidsrecht via onze landingspagina en Arbeidsrecht LinkedIn pagina.

4 mei 2020