AVG
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Maar hoe zit het met het toepassen van de nieuwe privacywet in het onderwijs?

Persoonsgegevens in het onderwijs
Onderwijsinstellingen verzamelen en gebruiken veel gegevens van leerlingen. Denk aan de gegevens van leerlingen, studenten, hun ouders, werknemers en sollicitanten, maar ook de gegevens van leveranciers. Het zal vaak gaan om bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waarvoor een verzwaard beschermingsregime geldt. Ook wisselen onderwijsinstellingen deze gegevens uit, bijvoorbeeld met andere scholen.

Veiligheid
Privacy gaat om de veiligheid van leerlingen, studenten, ouders en personeel. De onderwijsinstellingen zijn hiervoor verantwoordelijk.

Strenge eisen aan verwerkingen
Om misbruik en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen stelt de wetgeving strenge eisen aan het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Ook het toenemend gebruik van ICT in het onderwijs maakt de zorg voor informatiebeveiliging en privacy een speerpunt. Digitale leermiddelen en leerlingvolgsystemen verwerken namelijk steeds meer persoonsgegevens die moeten worden beschermd.

Privacyrechten
Leerlingen, studenten, ouders en personeel hebben ook recht op informatie over de verwerkingen van hun persoonsgegevens. In een privacyreglement en –protocol staat beschreven welke persoonsgegevens voor welk doel door de onderwijsinstelling worden verwerkt. In een overeenkomst met ICT-leveranciers dienen afspraken te worden gemaakt over de privacy.

Continu proces
Privacybescherming is nooit af; het is een doorlopend proces van analyse en verbetering. Alleen dan zullen onderwijsinstellingen klaar zijn om ook de komende jaren mee te groeien met technologische ontwikkelingen (zoals digitale media en kunstmatige intelligentie) waar meer en complexere persoonsgegevens bij gebruikt zullen worden.

Diensten
De privacy advocaten van team Onderwijs beschikken over grondige kennis van de:

  • Privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • IT-recht;
  • e-Privacy;
  • Meldplicht datalekken.

Wij zorgen ervoor dat onze adviezen praktisch toepasbaar zijn voor uw organisatie. Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten van team Onderwijs. Zij helpen u graag verder.