Woningcorporaties
Voor woningcorporaties gelden weer andere speciale aandachtspunten. Woningcorporaties verzamelen en verwerken op grote schaal gevoelige persoonsgegevens in het verhuuren bemiddelingsproces. Daarbij worden ook veelvuldig persoonsgegevens gedeeld in samenwerkingsverbanden met gemeenten en netwerkpartners. Tevens bestaan binnen de woningcorporaties ‘zwarte lijsten’ waarvoor onder de AVG specifieke regels gelden.

Met name in overlastdossiers is het zaak een goed onderscheid te maken tussen gegevens waarvoor de uitgebreide ‘rechten van betrokkenen’ gelden, zoals inzage en verwijdering, en andere interne gegevens. Op het moment dat gevraagd wordt om inzage in het dossier, moet goed worden gekeken welke gegevens moeten worden aangereikt en welke notities achterwege kunnen blijven.

Bovendien besteden corporaties veel gegevensverwerkingen geheel of gedeeltelijk uit aan softwareleveranciers, onderhoudsdiensten en beveiligingsfirma’s. In verband met de grote hoeveelheden persoonsgegevens die worden gedeeld, is het belangrijk dat de afspraken met deze verwerkers voldoen aan de AVG. Camerabewaking is in dat laatste verband eveneens een hot issue vanuit privacyperspectief.

Ook woningcorporaties hebben te maken met de verplichting om een verwerkingsregister aan te leggen en bij te houden. Een verder punt van aandacht is of woningcorporaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming moeten aanstellen.