Skip to main content

De AVG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU). Dus: als bijvoorbeeld de verwerkingsverantwoordelijke en/of de verwerker van de persoonsgegevens in de EU is gevestigd, geldt de AVG. Na de Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de EU. Dat heeft gevolgen voor gegevensverwerking die plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk voor/namens partijen die wel in de EU zijn gevestigd.

Maar wat betekent dit meer concreet voor bijvoorbeeld de fusies en overname- praktijk waarbij tijdens een due dilligence onderzoek veel data- uitwisseling plaatsvindt en er niet zelden gewerkt wordt met een dataroom die vanuit het Verenigd Koninkrijk wordt gehost?

Wat betekent de Brexit voor u?
Door de verkiezingsoverwinning van de Britse premier Boris Johnson op 12 december lijkt een snelle goedkeuring van het akkoord van 17 oktober 2019 door het Britse parlement waarschijnlijk. Johnson heeft aangekondigd het akkoord zo snel mogelijk in stemming te brengen. Zodra het akkoord aan Britse kant is goedgekeurd, kan het Europees Parlement er in januari ook over stemmen.

Als het Britse parlement en het Europese Parlement instemmen met het Brexit akkoord, treedt het VK per 31 januari (middernacht Nederlandse tijd) uit de EU. Brexit is daarmee een feit. Vanaf dat moment gaat op basis van het akkoord een overgangsfase in werking tot 1 januari 2021. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. In die periode verandert er voor bedrijven vrijwel niets ten aanzien van de internationale doorgifte van persoonsgegevens. Gedurende deze periode maken de EU en het VK afspraken over de toekomstige (economische) relatie. Wij zullen u over deze afspraken tijdig op de hoogte brengen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze brexit-pagina.