Skip to main content

Er bestaan diverse EU-Verordeningen waarin regels omtrent juridische procedures binnen de Europese Unie (EU) zijn vastgelegd. De regels hebben o.a. betrekking op de bevoegdheid van rechtbanken, betekening van juridische stukken, het waarderen van bewijs, Europese betalingsbevelen, Europese bankbeslagen, erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. Bij een harde brexit zullen deze verordeningen niet onverkort meer gelden. Daardoor zal men dienen terug te vallen op verdragen. Als voorbeeld kan daarbij het op 2 juli 2019 aangenomen verdrag van de Haagse Conventie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) voor de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken. Zodra het Verenigd Koninkrijk (VK) en ook andere Europese landen dit verdrag geratificeerd hebben, zal dit een belangrijke hindernis wegnemen voor de executie van vonnissen met een partij in het VK. Daarnaast kunnen partijen overwegen om overeen te komen dat geschillen worden voorgelegd aan een arbitrage-instituut. Voor de tenuitvoerlegging van arbitragevonnissen bestaan ook weer verdragen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze brexit-pagina.