Skip to main content

Indien uw onderneming producten importeert vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de brexit een extra aansprakelijkheidsrisico voor uw onderneming opleveren. Waar uw onderneming vóór de brexit nog slechts als importeur werd aangemerkt, wordt u na de brexit juridisch als producent aangemerkt. De wet bepaalt namelijk dat de eerste importeur van producten van buiten de Europese Economische Ruimte óók als producent wordt aangemerkt.

Op grond van productaansprakelijkheid is de producent jegens een benadeelde aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in het product. Daarbij is van belang dat productaansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten en dat de afnemers die na u in de keten komen hun aansprakelijkheid zelfs naar u als ‘producent’ kunnen doorschuiven.
Dit kan grote gevolgen voor uw onderneming hebben en brengt daarom een extra aansprakelijkheidsrisico met zich mee waarop u bedacht dient te zijn. Als u (opnieuw) contracteert met uw handelspartners in het VK, adviseren wij om de aansprakelijkheidsverhoudingen nog beter vast te leggen. Daarbij verdient het aanbeveling om bijvoorbeeld een vrijwaring of extra zekerheden van de handelspartner uit het VK te bedingen. Tevens adviseren wij om te controleren of uw aansprakelijkheidsverzekering óók dekking biedt voor productaansprakelijkheid. Mogelijk wilt u ook uw handelspartner de verplichting opleggen om een deugdelijke productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze brexit-pagina.