Ambtenaren worden werknemer

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wnra, gaat er voor zorgen dat de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt met die van werknemers in de private sector. Van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht dus. De Wnra gaat gevolgen hebben voor een zeer grote groep: meer dan een half miljoen personen gaan onder deze nieuwe wet vallen. Zo zal al het personeel in het openbaar onderwijs niet langer de ambtenarenstatus hebben. De Wnra treedt hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 in werking.

21306 
Ik help u graag verder
Stijn Blom
Advocaat
Meest gelezen
  • ‘Kopietje paspoort’
  • ‘Oude’ pandeigenaren versus nieuw...
  • ‘Recht op vergetelheid’ heeft geen...
  • “Als lekkerste getest” niet...
  • “Detachering” leerling is verwijdering