VoetbalTV: tech without legal a recipe for disaster(?)!

Iedereen met een goed idee kan een nieuw bedrijf beginnen: een startup. De eerste fase van een startup wordt soms gekscherend de bier-en-pizza-fase genoemd. Op de spreekwoordelijke zolderkamer wordt samen met vrienden een innovatief idee uitgewerkt. Eerst wordt nagedacht over het concept en meestal daarna over de bijbehorende business case. Juridische aspecten worden hierbij regelmatig vergeten of veronachtzaamd. Dat is alleen maar nuisance. Bij menig bedrijf wordt de juridische afdeling daarom plagerig maar onterecht de Business Prevention Unit genoemd.

Als het concept is uitgewerkt en (hopelijk) de business case staat, dan moet een financier worden gezocht. Bij voorkeur is dat smart money: een investeerder die kennis heeft van de markt, het product of de dienst van de startup. De investeerder brengt dan niet alleen geld mee, maar dus ook kennis. Smart money is meestal te verkiezen boven dumb money.

Idee. Check. Business case. Check. Financiering. Check. Beginnen maar! In dat enthousiasme, of soms vanwege gebrek aan middelen, wordt dan nog steeds geen aandacht besteed aan de juridische aspecten van het plan. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Het idee is immers het fundament onder de onderneming en als hieraan een juridisch gebrek kleeft, dan zit er rot in het fundament. Toetsing vooraf kan dus veel problemen voorkomen!

Een recent voorbeeld hiervan lijkt het faillissement van VoetbalTV. VoetbalTV is een videoplatform waarop beelden van voetbalwedstrijden van amateurs kunnen worden teruggekeken. Hoe leuk is dat. Jij, je team, familieleden en alle andere geïnteresseerden kunnen overal de wedstrijd terugzien.

De videobeelden worden verzameld, automatisch geregistreerd en online geplaatst. Hier kwam praktisch geen mensenhand aan te pas. Sinds 2018 zijn er (circa) 150 camera’s opgehangen bij diverse clubs in het land.

Wat VoetbalTV lijkt te hebben veronachtzaamd is het inbouwen van voldoende privacy waarborgen. De geregistreerde beelden, soms zelfs van minderjarige spelers, zijn immers persoonsgegevens. Deze mogen niet zonder toestemming worden verwerkt. Daarnaast lijkt VoetbalTV bij het idee geen rekening te hebben gehouden met het uitgangspunt privacy by design. Dit is het beginsel dat voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de bescherming van privacy te waarborgen.

Uiteraard doe ik VoetbalTV tekort als ik zou schrijven dat zij hier helemaal geen rekening mee heeft gehouden. Ik weet dat simpelweg ook niet. Wat ik wel weet is dat VoetbalTV en de Autoriteit Persoonsgegevens (de “AP”) verwikkeld zijn in een juridisch geschil. De kern van het geschil draait om de vraag of commerciële motieven ook mogen worden opgevoerd als gerechtvaardigd belang voor de verwerking van persoonsgegevens. Uit het conflict lijkt naar voren te komen dat VoetbalTV het idee niet vooraf heeft voorgelegd aan de AP. VoetbalTV heeft het laten aankomen op een geschil met de AP. Een geschil waarvan duidelijk is dat bij verlies de kern van de business case niet meer overeind staat. Een situatie die zich ook heeft verwezenlijkt met het faillissement als een voorzienbaar gevolg.

Dat laatste is ook daadwerkelijk gebeurd. VoetbalTV heeft haar eigen faillissement aangevraagd en dit is op 8 september 2020 uitgesproken. Eén van de vragen die de curator mogelijk heeft te beantwoorden is de volgende. Had VoetbalTV wel een realistisch businessplan? Ontbreekt een realistisch, doorgerekend en financieel haalbaar businessplan, dan kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Een redelijk denkend bestuurder zal pas starten met een onderneming als er een realistisch, financieel haalbaar en doorgerekend business plan ligt. Dit is een uitvloeisel van de Panmo-norm van de Hoge Raad.

Het vorenstaande volgt ook uit een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank komt tot de conclusie dat het starten van een nieuwe onderneming, ondanks het wegvallen van een financiering, zonder duidelijk businessplan en bij afwezigheid van afdoende andere maatregelen, onbehoorlijk bestuur oplevert. Het gevolg hiervan is dat de bestuurder verantwoordelijk is voor het hele tekort in het faillissement.

In het faillissement van VoetbalTV zal dit niet zo’n vaart lopen verwacht ik. Uit het insolventieregister volgt dat in het faillissement van VoetbalTV een akkoord wordt aangeboden. Wordt het akkoord geaccepteerd door de schuldeisers van VoetbalTV, dan eindigt het faillissement en blijft de rechtspersoon voortbestaan. VoetbalTV heeft vervolgens voldoende mogelijkheden om zelf de aangekondigde procedure tegen de AP af te ronden. Ongetwijfeld hebben we het laatste nog niet gehoord en gelezen over deze kwestie.

De les die hieruit kan worden getrokken is de volgende. Het uitvoeren van haalbaarheidstoetsen is van belang voor de ontwikkeling van ieder idee. Het is daarbij tevens raadzaam om juridische aspecten te laten toetsen en om bijvoorbeeld privacy by design in te bouwen in het concept. Legal kan wellicht al lang niet meer zonder tech, maar tech kan zeker ook (nog) niet zonder legal!

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lodewijk Hox of één van de andere advocaten van team Insolventie & Herstructurering.

Oktober 2020

786 
Ik help u graag verder
Lodewijk Hox
Advocaat
Meest gelezen
  • ‘Kopietje paspoort’
  • ‘Oude’ pandeigenaren versus nieuw...
  • ‘Recht op vergetelheid’ heeft geen...
  • “Als lekkerste getest” niet...
  • “Detachering” leerling is verwijdering

Website feedback

Wij stellen uw mening erg op prijs. Om uw ervaring te verbeteren vragen wij ongeveer 1 minuut van uw tijd om onze website te beoordelen.

You have Successfully Subscribed!

vacature juridisch secretaresse Boels Zanders Maastricht