Welk arbeidsrecht kiest u? Modernisering van het arbeidsrecht in het aankomend kabinet

Het is zover: Nederland kiest een nieuwe volksvertegenwoordiging. Heeft de stemuitslag ook gevolgen voor het arbeidsrecht? Een analyse van de verkiezingsprogramma’s door Prof.mr.dr. A.R. Houweling van Erasmus School of Law leert ons dat in ieder geval de volgende thema’s hoog op de politieke agenda (komen te) staan:

• Zieke werknemer;
• Transitievergoeding;
• Tijdelijke arbeidsovereenkomsten;,
• Versoepeling van (onderdelen van) het ontslagrecht; en
• Bescherming van zzp’ers.

Bekijk hier het volledige overzicht van de standpunten voor het arbeidsrecht van alle partijen.

Terugdringen loondoorbetaling tijdens ziekte
Transitievergoeding voor flexwerkers: vanaf dag één en hogere flexpremie
Verruiming ketenregeling en het meerjarig tijdelijke contract
Versoepeling ontslagrecht
ZZP’ers: afschaffing Wet DBA en sociaal vangnet

Conclusie
De verschillende partijprogramma’s laten duidelijk zien dat er de nodige ingrepen op de arbeidsmarkt te verwachten zijn. De meest eenduidig voorgestelde interventies zien we bij de onderdelen ‘zzp’er’ en ‘zieke werknemer’. Ook de ‘tijdelijke arbeidsovereenkomsten’ (meer of meerjarig) en ‘transitievergoeding’ (vanaf de eerste dag aanspraak op vergoeding) kunnen rekenen op wijziging van de wettelijke regeling. De soms felle kritiek op recente grote ingrepen in de arbeidsmarkt (de WWZ en de Wet DBA) laat zien dat een structurele en duurzame oplossing voor vraagstukken op de arbeidsmarkt nog niet is gevonden. Tegelijkertijd staat deze arbeidsmarkt onder druk van internationale concurrentie, robotisering, automatisering die allemaal een zekere dynamiek en onzekerheid met zich brengen voor veel werkers. Een integrale visie op de arbeidsmarkt en de rol van het recht daarbinnen lijkt vooralsnog te ontbreken. Het aankomende kabinet zou er daarom goed aan doen zo snel mogelijk een Staatscommissie Modernisering Arbeidsrecht in het leven te roepen, die de modernisering van het arbeidsrecht ter hand neemt. Food for thought…

Maart 2017

697 
Ik help u graag verder
Hayat Barrahmun
Partner
Meest gelezen
  • ‘Kopietje paspoort’
  • ‘Oude’ pandeigenaren versus nieuw...
  • ‘Recht op vergetelheid’ heeft geen...
  • “Als lekkerste getest” niet...
  • “Detachering” leerling is verwijdering