WWZ Tip – Kunt u vanaf 1 januari 2015 uw werknemers nog binden aan een concurrentiebeding?

Bij contracten voor bepaalde tijd kan dit alleen met een schriftelijke motivering waaruit blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen. Wij adviseren daarnaast in het contract voor bepaalde tijd ook uw gebruikelijke concurrentiebeding zonder motivering op te nemen, voor het geval de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Dit om eventuele discussies over het concurrentiebeding bij voortzetting voor onbepaalde tijd te voorkomen. Dit betekent dus twee verschillende concurrentiebedingen in één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

718 
Ik help u graag verder
Jean-Luc Coenegracht
Partner
Meest gelezen
  • ‘Kopietje paspoort’
  • ‘Oude’ pandeigenaren versus nieuw...
  • ‘Recht op vergetelheid’ heeft geen...
  • “Als lekkerste getest” niet...
  • “Detachering” leerling is verwijdering