Publicaties

Publicaties
Array
(
  [0] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 19961
      [post_author] => 2
      [post_date] => 2018-08-20 13:44:18
      [post_date_gmt] => 2018-08-20 11:44:18
      [post_content] => De Nederlandse rechtspraak internationaliseert. In 2016 oordeelde de Hoge Raad reeds dat Engelse, Franse en Duitse stukken in beginsel zonder vertaling worden toegelaten tot de procedure. Komend najaar gaat de Nederlandse rechtspraak een stap verder. In Amsterdam wordt als onderdeel van de Rechtbank en van het Gerechtshof Amsterdam een gespecialiseerde meervoudige handelskamer voor het voeren van Engelstalige internationale handelsgeschillen opgericht: de Netherlands Commercial Court (NCC).

Voordelen
Het recht wordt complexer, de wereld globaliseert en internationaal procederen (arbitrage) is vaak erg duur. De opening van de NCC is daarom ook een strategische zet om buitenlandse bedrijven naar Nederland te lokken en om Nederlandse ondernemers tegemoet te komen. Procederen bij de NCC biedt veel voordelen, zoals:
 • De procedure is Engelstalig. De Engelse taal is immers de voertaal in de internationale handelspraktijk.
 • De rechters hebben specifieke kennis en ervaring in het behandelen van internationale zaken. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de algemene rechtbanken. Internationale zaken zijn vaak complex door de grote hoeveelheid regelgeving.
 • Er wordt digitaal geprocedeerd. Dit zal niet gaan via KEI, maar via een systeem, dat ook al door de Hoge Raad wordt gebruikt. Zittingen kunnen plaatsvinden in een gedigitaliseerde zaal. Op deze manier kan ook een zitting op afstand plaatsvinden. Dit is een groot voordeel indien een van de partijen ver weg woont. Kosten en tijd worden bespaard.
 • De procedure is flexibel. Aanvullend op het Wetboek van Rechtsvordering geldt een NCC-procesreglement. Hierin is onder andere opgenomen dat een keuze kan worden gemaakt voor een ander bewijsrechtsysteem dan het Nederlandse bewijsrecht. Het Nederlandse bewijsrecht wijkt af van veel andere systemen. Partijen kunnen in een forumkeuzebeding bij de keuze voor de NCC bijvoorbeeld vastleggen dat de IBA Rules on Taking of Evidence in International Arbitration toepasselijk zijn. Een buitenlandse wederpartij zal dit vaak als prettig ervaren. Ook kunnen beeld- en geluidopnamen tijdens de zitting worden gemaakt en kan vooraf aan een getuige een schriftelijke verklaring worden gevraagd. Tevens is er een kamer die oordeelt over geheimhouding van stukken. Dit laatste kan van bijvoorbeeld van belang zijn bij concurrentiegevoelige informatie.
Forumkeuze Bijzonder aan de NCC is dat partijen de bevoegdheid uitdrukkelijk schriftelijk moeten overeengekomen. Een geschrift dat een dergelijk beding bevat of dat verwijst naar algemene voorwaarden die en dergelijk beding bevatten zijn volgens de wet voldoende, mits het beding door of namens de andere partij uitdrukkelijk is aanvaard. Stilzwijgende aanvaarding is niet mogelijk. Ook de keuze voor de Engelse taal moet uitdrukkelijk geschieden. De NCC is niet bevoegd voor kantonzaken (zaken met een belang onder de EUR 25.000). Kosten De griffierechten voor de procedure zullen naar verwachting EUR 7.500 voor een kort-geding en EUR 15.000 voor een bodemprocedure in eerste aanleg bedragen. Dit lijkt erg veel. Deze kosten zijn echter relatief gering vergeleken met veel Angelsaksische landen. Ook arbitrage pakt vaak duurder uit. Advies Wij hebben hoge verwachtingen van de NCC. De komst van de NCC zal internationaal procederen hopelijk sneller, goedkoper en beter maken. Mocht u overwegen een forumkeuze voor de NCC op te nemen, dan helpen wij u graag. Neem dan contact op met Anne-Marie van Dijk of een van onze andere advocaten van team Commerciële Contracten. Augustus 2018   [post_title] => Netherlands Commercial Court [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => netherlands-commercial-court [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-08-20 14:18:28 [post_modified_gmt] => 2018-08-20 12:18:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=19961 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 18200 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-06-20 13:30:21 [post_date_gmt] => 2018-06-20 11:30:21 [post_content] => Het Duitse kooprecht is aangepast. In dit artikel zetten wij kort uiteen wat is gewijzigd en wat dit betekent voor u als Nederlandse ondernemer. Arrest Hof van Justitie Op 16 juni 2011 (C-65/09 en C-87/09) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een ondernemer die gebrekkige zaken aan een eindklant, consument, levert, ook de installatie- en verwijderingskosten van de gebrekkige zaak moet vergoeden. Dit geldt ook indien de klant zelf het product heeft geïnstalleerd of door een derde heeft laten installeren en de installatie geen onderdeel uitmaakte van de overeenkomst. Indien de installatiekosten dermate onevenredig hoog zijn in vergelijking met de waarde van de zaak, dan is de verkoper verplicht slechts een evenredig gedeelte van de installatiekosten te dragen. In de Nederlandse wetgeving is dit in B2C-relaties reeds in artikel 7:21 BW geregeld. Het past in het systeem van de wet dat dergelijke kosten in B2B-relaties als gevolgschade gevorderd kunnen worden. In het geval van internationale B2B-relaties is dit ook in het Weens Koopverdrag geregeld. Wetswijziging Het bovenstaande arrest heeft destijds in Duitsland veel losgemaakt. Het arrest paste niet in het Duitse wetssysteem en zorgde voor onduidelijkheid. Tot nu toe waren verkopers van ondeugdelijke producten alleen aansprakelijk voor installatie- en verwijderingskosten in B2C-relaties. De verkoper kon bij haar leverancier van het gebrekkige product vervanging of herstel vorderen, maar bleef vaak zelf met de installatie- en verwijderingskosten zitten. Dit was onredelijk. Daarom heeft op 1 januari 2018 een wetswijziging plaatsgevonden in het Duitse kooprecht. In § 439 lid 3 BGB is na de wetswijziging het volgende geregeld. Indien de koper een gebrekkige zaak heeft geïnstalleerd of heeft ingebouwd, dan is de verkoper in het kader van zijn nakomingsverplichting, verplicht om aan de koper de betreffende extra kosten voor het verwijderen van de gebrekkige zaak en de installatie of het inbouwen van de vervangende zaak te vergoeden. In § 445a BGB is geregeld dat de verkoper regres voor deze kosten op zijn leverancier kan nemen. De gewijzigde wetgeving geldt zowel voor B2C als B2B-relaties. Duitse distributeur Het arrest van het Hof van Justitie en de wetswijziging hebben op de Duitse markt veel los gemaakt. Distributeurs zijn verheugd met deze wetswijziging, terwijl leveranciers op hogere kosten zullen worden gejaagd. Indien u als Nederlandse ondernemer op grond van het Duitse recht handelt met uw Duitse distributeur zal het voor de distributeur vanaf nu erg eenvoudig zijn om u aansprakelijk te stellen voor de installatiekosten bij de eindklant, wanneer de geleverde zaak gebrekkig blijkt te zijn. Uw Duitse distributeur in het kader van de wetswijziging zal niet blij zijn, indien uw Nederlandse algemene voorwaarden toepasselijk zijn en daarin dergelijke schadeclaims voor installatiekosten worden uitgesloten. Het is belangrijk een goede relatie met uw distributeur te houden en dit thema zo nodig bespreekbaar te maken. Heeft u nog vragen over dit onderwerp of over andere verschillen tussen het Duitse en Nederlandse recht? Neem dan contact op met onze German Desk, zij zijn u graag van dienst. Juni 2018 [post_title] => Wetswijziging in het Duitse kooprecht [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wetswijziging-duitse-kooprecht [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-06-19 11:49:13 [post_modified_gmt] => 2018-06-19 09:49:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=18200 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 17372 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-03-28 09:12:46 [post_date_gmt] => 2018-03-28 07:12:46 [post_content] => Jaarlijks worden veel Nederlandse ondernemers geconfronteerd met een Duitse curator, die betalingen terugvordert die in het kader van reguliere verkooptransacties hebben plaatsgevonden. De Duitse curator zal hierbij aangeven dat hij de betalingen vernietigt op grond van de zogenaamde "Insolvenzanfechtung". Dit wordt een faillissementspauliana in het Nederlands genoemd. Nederlandse ondernemers zijn vaak niet hiermee bekend. Een curator kan gebruik maken van een faillissementspauliana, indien de failliet voor haar faillissement rechtshandelingen heeft verricht, terwijl zij wist of behoorde te weten dat hierdoor schuldeisers benadeeld zouden worden. De curator kan dergelijke benadelende handelingen vernietigen. In Nederland is niet snel sprake van een faillissementspauliana en rust op de curator een zware bewijslast. In het Duitse faillissementsrecht ligt dit anders. Vaak zijn Nederlandse ondernemers hiervan niet op de hoogte en worden zij hierdoor onaangenaam verrast. Het Duitse systeem: ruime terugvorderingsmogelijkheden In Duitsland heeft de curator ruime mogelijkheden om rechtshandelingen te vernietigen om op deze manier zoveel mogelijk geld voor de boedel te verzamelen. Dit heeft te maken met het Duitse faillissementssysteem. Het Duitse recht kent een verplichting voor de bestuurders van een vennootschap om haar faillissement aan te vragen, indien sprake is van insolvabiliteit "Zahlungsunfähigkeit" of "Überschuldung". Hiervan is erg snel sprake. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, kan een Duitse bestuurder hiervoor strafrechtelijk worden vervolgd. Het doel van deze strikte faillissementsaanvraagplicht is een tijdige opening van het faillissement zeker te stellen. Oude schuldeisers worden beschermd tegen het verdere interen van de boedel en nieuwe schuldeisers worden beschermd om overeenkomsten met de noodlijdende vennootschap te sluiten. Insolvenzanfechtung Het Duitse systeem heeft ook gevolgen voor de schuldeisers van de Duitse schuldenaar. Schuldeisers moeten zich bewust zijn van de financiële situatie van de schuldenaar, net zoals de bestuurders van de schuldenaar. Zodra schuldeisers weet hebben of kunnen hebben van de (dreigende) slechte financiële situatie van de schuldenaar, ontstaan risico's voor de schuldeisers. In de Duitse wet en rechtspraak zijn diverse aanknopingspunten voor de Duitse curator geregeld om deze kennis aan te tonen. Indien de Duitse schuldenaar haar betalingen opschort, betalingsafspraken wil maken of aangeeft dat zij "deze maand krap bij kas zit", gaat men er op grond van het Duitse faillissementsrecht vanuit dat de schuldeiser bekend is of had moeten zijn met de slechte financiële situatie van de schuldenaar. Wanneer u van de Duitse afnemer, ondanks deze mededelingen, toch betalingen ontvangt, kan een Duitse curator deze betalingen terugvorderen, indien de Duitse afnemer failliet gaat. In Nederland zijn deze aanknopingspunten nietsbetekenend en wordt het feit dat een schuldenaar te laat betaald of krap bij kas zit, beschouwd als een handelsrisico. De terugvorderingsactie van de Duitse curator kan ver gaan. In het geval van Duitse ondernemingen die voor 5 april 2017 zijn gefailleerd, kan de curator tot tien jaar terug betalingen terugvorderen. Sinds een recente wetswijziging kan de curator voor faillissementen na 5 april 2017 'slechts' tot vier jaar voor het faillissement terugvorderen. Onbegrip bij Nederlandse ondernemingen Het strenge Duitse faillissementsrecht, kan Nederlandse ondernemingen onaangename verrassingen bezorgen. Een Duitse curator zal immers alles aangrijpen om rechtshandelingen te vernietigen en zo de inkomsten van de boedel verhogen. Deze rechtshandelingen zijn vanuit Nederlands rechtelijk perspectief vaak normale rechtshandelingen die onder het normale bedrijfsrisico vallen. Een Nederlandse ondernemer zal een dergelijke actie van een Duitse curator daarom ook moeilijk kunnen begrijpen. Escape voor Nederlandse ondernemingen De Europese wetgever begrijpt ook dat een buitenlandse schuldeiser niet zomaar slachtoffer kan worden van een ander rechtssysteem. Daarom is in de Europese Insolventieverordening een escape geregeld. Een escape is mogelijk, wanneer aan twee vereisten is voldaan:
  • Op de overeenkomst tussen de Nederlandse ondernemer en de Duitse failliet, waaraan de betalingen ten grondslag liggen, is Nederlands recht toepasselijk. Dit is bijvoorbeeld het geval, indien in de koopovereenkomst of de algemene voorwaarden een rechtskeuze voor het Nederlandse recht is gemaakt.
  • Op grond van het Nederlandse recht kunnen de betalingen ook niet worden aangevochten of aangetast. Er moet dus naar de hypothetische situatie gekeken worden, hoe een Nederlandse curator zou oordelen, indien sprake zou zijn van een Nederlands faillissement.
De Nederlandse onderneming moet bewijzen dat aan deze twee vereisten is voldaan. De twee vereisten lijken eenvoudig, omdat in het Nederlandse recht de curator niet snel betalingen kan aantasten. Problematisch is dat de Duitse rechter en de Duitse curator overtuigd moeten worden, dat in het Nederlandse systeem de soep niet zo heet gegeten wordt. Dit kan lastig zijn. Ook een Duitse jurist zal het Nederlandse systeem niet zomaar begrijpen. Tot slot Zoals uit het bovenstaande blijkt, is het Duitse faillissementsrecht erg strikt en heeft de curator veel en verstrekkende bevoegdheden om betalingen terug te vorderen. Als Nederlandse ondernemer kunt u hierdoor verrast worden. Het Nederlandse systeem werkt immers anders. U kunt het risico verkleinen, indien u met uw Duitse afnemer op grond van het Nederlandse recht handelt. In een eerder artikel op onze website hebben wij de mogelijkheden uitgelegd. Ook kunt u een kredietverzekering nemen om de risico's te beperken. Mocht u een brief of een dagvaarding van een Duitse curator ontvangen, dan adviseren wij u graag hierover. Heeft u nog vragen over dit onderwerp of andere internationale onderwerpen? Neem dan contact op met Anne-Marie van Dijk van de German Desk. Maart 2018 [post_title] => Help! De Duitse curator vordert alles terug! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => help-duitse-curator-vordert-alles-terug [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-03-26 11:30:18 [post_modified_gmt] => 2018-03-26 09:30:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=17372 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 17182 [post_author] => 2 [post_date] => 2018-03-14 11:00:00 [post_date_gmt] => 2018-03-14 10:00:00 [post_content] => Algemene voorwaarden zorgen vaak voor discussie. Dit is vooral het geval, indien sprake is van meerdere sets voorwaarden die inhoudelijk niet met elkaar overeenstemmen. Welke set voorwaarden geldt indien een partij twee sets voorwaarden hanteert? En welke set voorwaarden geldt indien twee partijen allebei naar hun eigen voorwaarden verwijzen? Hierna zullen wij kort uiteenzetten welke set voorwaarden in dergelijke situaties geldt. Uitspraak kantonrechter: één partij hanteert twee verschillende voorwaarden Op 14 november 2017 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in een kwestie waarin twee sets algemene voorwaarden door één partij, Q-park, werden gehanteerd. Parkeergarage Q-Park heeft bij de ingang van de garage borden staan. Hierop staan de voorwaarden om in de parkeergarage te mogen parkeren. Zodra een automobilist de parkeergarage binnenrijdt, gaat deze namelijk een overeenkomst aan met Q-Park. Een van de voorwaarden op de borden bij de ingang van de parkgeergarage is dat bij het uitrijden zonder te betalen het dagtarief van EUR 30 in rekening wordt gebracht. Verder wordt op de borden verwezen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Q-Park. In de algemene voorwaarden staat dat bij het uitrijden zonder te betalen EUR 390 in rekening wordt gebracht. De rechter heeft de vraag moeten beantwoorden welk bedrag een automobilist moet betalen, indien hij zonder te betalen de parkeergarage uitrijdt. De voorwaarden zijn immers tegenstrijdig. De rechter verwijst hiervoor naar een arrest van de Hoge Raad. Door uitleg van de voorwaarden en hetgeen partijen van elkaar mogen verwachten, moet worden vastgesteld welke voorwaarden gelden. Het vonnis De rechter oordeelt in deze zaak dat de bij de ingang vermelde informatie concreet is ten aanzien van de gevolgen die het heeft als de parkeergarage zonder te betalen wordt verlaten. Doordat deze voorwaarde zo duidelijk in beeld wordt gebracht, gaat zij voor op de algemene voorwaarden. Een verwijzing naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vraagt minder aandacht dan de concrete voorwaarden bij de ingang. Daarom moet het bedrag dat staat bij de ingang van de parkeergarage worden betaald en niet het bedrag dat in de algemene voorwaarden staat genoemd. Twee partijen hanteren twee verschillende voorwaarden En welke set voorwaarden gaat voor indien twee partijen verschillende algemene voorwaarden hanteren? Wanneer een partij zijn algemene voorwaarden wil hanteren, zal deze de algemene voorwaarden van toepassing moeten verklaren. Indien een verkoper als eerste een aanbod doet, zal hij expliciet moeten verklaren dat de voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst en zal hij naar de verkoopvoorwaarden moeten verwijzen en deze ter hand moeten stellen. Indien de koper het aanbod aanneemt, maar daarbij ook naar zijn inkoopvoorwaarden verwijst en deze ter hand stelt, dan ontstaat de vraag welke voorwaarden op de overeenkomst tussen de twee partijen gelden. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat slechts de voorwaarden gelden, waarnaar het eerst verwezen wordt: in dit voorbeeld de verkoopvoorwaarden. Aan de inkoopvoorwaarden komt geen werking toe. Een uitzondering hierop is, indien de koper bij de aanvaarding van het aanbod direct de verkoopvoorwaarden van de hand wijst en zich op het standpunt stelt dat hij niet wenst dat deze van toepassing zijn op de koopovereenkomst. Wanneer de koper dan naar zijn eigen inkoopvoorwaarden verwijst en de verkoper deze niet van de hand wijst, dan geldt dat de inkoopvoorwaarden op de koopovereenkomst van toepassing zijn. Twee buitenlandse partijen met twee verschillende voorwaarden? De vraag welke voorwaarden gelden wordt ingewikkeld, indien twee buitenlandse partijen twee verschillende sets voorwaarden hanteren. Elke partij zal snel in de algemene voorwaarden regelen dat het recht van het land waar deze gevestigd is, toepasselijk is op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten die gesloten worden. Welk recht geldt dan? Elk rechtssysteem zal op een andere wijze omgaan met de vraag welke voorwaarden gelden, indien twee partijen verschillende voorwaarden hanteren. Om de vraag te beantwoorden welke set voorwaarden in een dergelijk geval geldt, moet eerst de vraag beantwoord worden op grond van welk rechtssysteem deze vraag beantwoord moet worden. Deze vraag is soms lastig te beantwoorden. Op onze website hebben wij over dit thema eerder een artikel geschreven. In het geval van een koopovereenkomst zal vaak het recht van het land van de verkoper zijn. Indien de verkoper een Nederlandse partij is, zal dus op grond van het Nederlandse recht moeten worden beoordeeld welke set voorwaarden voorgaat. Zoals we in het vorige voorbeeld zagen, kunnen ook de inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, indien de koper de voorwaarden van de verkoper van de hand heeft gewezen en zijn eigen voorwaarden hanteert. Indien de koper een Duitse partij is en een rechtskeuze voor het Duitse recht heeft gemaakt, kan daarom alsnog Duits recht op de koopovereenkomst toepasselijk zijn. Een uitzondering op het bovenstaande is wanneer het Weens Koopverdrag van toepassing is. Tot slot Algemene voorwaarden worden gehanteerd in vele soorten en maten. De vraag welke voorwaarden gelden, kan soms ingewikkeld zijn. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere internationale onderwerpen? Neem dan contact op met Anne-Marie van Dijk of een van onze andere advocaten van team Commerciële Contracten. Maart 2018 [post_title] => Battle of forms, hoe zat dit ook alweer? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => battle-forms-hoe-zat-ook-alweer [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-03-12 10:48:02 [post_modified_gmt] => 2018-03-12 09:48:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=17182 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 12544 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-19 11:47:14 [post_date_gmt] => 2017-06-19 09:47:14 [post_content] => Inleiding Over internationaal contracteren en het toepasselijk recht is in de literatuur en in onze blogs veel geschreven. Ook in de rechtspraak komt dit thema vaak aan de orde. Welk recht is van toepassing op een internationaal contract? Welke algemene voorwaarden zijn geldig? Hoe zit dit ook alweer? In deze blog geef ik een kort overzicht van de regels, die in het algemeen gelden ten aanzien van dit onderwerp. Toepasselijk recht Indien partijen een overeenkomst met elkaar sluiten, waarbij partijen niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is het altijd de vraag welk recht toepasselijk is op dit contract. Partijen kunnen in het algemeen een bepaling opnemen in het contract, waarin een keuze wordt gemaakt welk recht hierop toepasselijk is. Partijen kunnen een rechtskeuze maken voor het recht van een van de verblijfplaatsen van partijen. Het kan soms ook voordelen hebben om een rechtskeuze in de overeenkomst op te nemen van een land waar geen van de partijen is gevestigd. Dit is toegestaan. Een rechtskeuze kan ook worden opgenomen in algemene voorwaarden. De rechtskeuze is dan alleen geldig, indien ook de algemene voorwaarden toepasselijk zijn. Geen rechtskeuze Het komt ook voor dat partijen een internationaal contract met elkaar sluiten en geen rechtskeuze in het contract opnemen. Indien dan geen algemene voorwaarden toepasselijk zijn, wordt op grond van internationale verdragen en Europese verordeningen bepaald welk recht op het contract toepasselijk is. Voor lidstaten van de Europese Unie (m.u.v. Verenigd Koninkrijk en Denemarken) geldt dat de Rome I-Verordening toepasselijk is. Deze Verordening bepaalt welk nationaal rechtsstelsel moet worden toegepast. De Verordening heeft universele werking, wat betekent dat deze regels toepasselijk zijn, ongeacht of het aangewezen recht het recht van een lidstaat of van een ander land is. Op grond van de Rome I-Verordening geldt als hoofdregel dat het recht van het land van de partij die de kenmerkende (belangrijkste) prestatie verricht, toepasselijk is. Deze hoofdregel wordt voor de volgende overeenkomsten als volgt uitgelegd:
 • Koopovereenkomsten: het recht van het land van de verkoper;
 • Dienstverlenende overeenkomsten: het recht van het land van de dienstverlener;
 • Distributie, agentuur of franchiseovereenkomsten: het recht van het land van de distributeur, agent of franchisenemer.
Let op: er zijn categorieën overeenkomsten waarbij de hoofdregel niet geldt. Consumenten en werknemers worden door speciale regels extra beschermd. Ook voor onroerend goed gelden andere regels. Het Weens Koopverdrag Wanneer eenmaal vaststaat welk recht toepasselijk is op een internationaal contract, dient bij een koopovereenkomst in het handelsverkeer te worden nagegaan of het Weens Koopverdrag toepasselijk is. Het Weens Koopverdrag is namelijk van rechtswege toepasselijk wanneer het gaat om een overeenkomst tussen commerciële partijen waarbij het gaat om koop van roerende zaken. Wereldwijd zijn veel landen bij het Weens Koopverdrag aangesloten. Het verdrag regelt het kooprecht en geschillen die daaruit kunnen voortvloeien. Het Weens Koopverdrag is verkoper-vriendelijk. Zo kent het verdrag voor de koper een onderzoekplicht met een korte klachttermijn en is ontbinding van het koopcontract minder eenvoudig dan bijvoorbeeld op grond van het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag kan in een contract of in algemene voorwaarden expliciet worden uitgesloten. Dit kan voor de koper aantrekkelijker zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat het Weens Koopverdrag geldt als onderdeel van het nationale rechtsstelsel. Weliswaar gaat het verdrag voor op het nationale recht, maar het Weens Koopverdrag regelt niet alle zaken die bij een koopovereenkomst kunnen komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan berekening van (wettelijke) rente. In dat geval valt men altijd terug op het toepasselijke nationale recht. Daardoor blijft het van belang niet alleen afspraken te maken over toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, maar ook over het rechtsstelsel dat overige onderwerpen zal regelen. Welke algemene voorwaarden Het kan ook zo zijn dat in een overeenkomst geen bepalingen zijn opgenomen over rechtskeuze en/of toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag. Dan is het van belang na te gaan of algemene voorwaarden op de overeenkomst toepasselijk zijn. In de algemene voorwaarden is vaak een rechtskeuze vastgelegd. Wanneer beide partijen in een internationale context hun algemene voorwaarden hanteren, kan dit tot problemen leiden. Welke algemene voorwaarden zijn toepasselijk, en welk recht is daardoor op het contract toepasselijk? Naar Nederlands recht geldt dat de algemene voorwaarden van de partij die als eerste deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, op het contract van toepassing zijn. Dit wordt ook wel de "first-shot-rule" genoemd. Binnen een ander rechtsstelsel kan het zo zijn dat een latere set voorwaarden toepasselijk zijn geworden (last-shot) of dat beide sets voorwaarden buiten toepassing worden gelaten (knock-out). Naar Duits recht geldt dat de algemene voorwaarden van de beide partijen wordt vergeleken en dat enkel de 'gemene deler' van de beide algemene voorwaarden onderdeel zal uitmaken van de overeenkomst. De overige bepalingen uit de algemene voorwaarden, maken geen onderdeel uit van het contract. Er kunnen zich omtrent de toepasselijkheid van algemene voorwaarden echter nog meer problemen voordoen. Wanneer sprake is van een koopcontract, moet de vraag of de algemene voorwaarden toepasselijk zijn op dit koopcontract aan de hand van het Weens Koopverdrag worden beantwoord. Dit is zelfs het geval als de algemene voorwaarden het Weens Koopverdrag uitsluiten. Zoals wij eerder hebben aangegeven geldt het Weens Koopverdrag als onderdeel van het nationale rechtsstelsel en heeft dit verdrag voorrang. Opvallend ten opzichte van veel nationale rechtssystemen is dat het Weens Koopverdrag strikte voorwaarden stelt met betrekking tot de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Naast het feit dat de algemene voorwaarden toepasselijk moeten worden verklaard, moet de andere partij de mogelijkheid hebben gehad om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Het is dus noodzakelijk om vóór het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden per post of per e-mail toe te sturen, zodat geen problemen zullen ontstaan. Uit deze bovengenoemde voorbeelden blijkt dat verschillende rechtssystemen op een andere manier omgaan met de vraag welke algemene voorwaarden toepasselijk zijn. Elk rechtssysteem zal anders met deze problematiek omgaan. Als het Weens Koopverdrag toepasselijk is, maakt dit de situatie nog ingewikkelder. Het is dan ook van wezenlijk belang om de juiste rechtskeuze te maken. Als verkoper of dienstverlener wilt u voorkomen dat onverhoopt aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing blijken te zijn, terwijl een kopende partij veel waarde zal hechten aan garantiebepalingen. Het kan zomaar voorkomen dat door toepassing van een ander rechtsstelsel de algemene voorwaarden alsnog buiten beschouwing blijven. Tot slot Overeenkomsten worden gesloten in vele soorten en maten. Zeker wanneer over de grens wordt gecontracteerd, is het van belang om vast te stellen welk recht van toepassing is op de overeenkomst. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of er tevens algemene voorwaarden van toepassing zijn en zo ja, welke set voorrang heeft indien er meerdere sets van toepassing zijn verklaard. Het is van belang een rechtskeuze en toepasselijkheid van algemene voorwaarden goed in de overeenkomst vast te leggen, zodat hierover in de toekomst geen discussie kan ontstaan. De internationale regelgeving kent veel uitzonderingen op het gebied van het toepasselijk recht. Wij adviseren u graag hierover en denken graag mee met het opstellen van uw overeenkomst of uw algemene voorwaarden. Met het op de juiste manier bepalen van het toepasselijke recht kunt u in de toekomst veel juridische discussies voorkomen. Meer informatie Heeft u nog vragen over dit onderwerp of andere internationale onderwerpen? Neem dan contact op met Anne-Marie van Dijk of een van onze andere advocaten van de German Desk of International Desk. Zij zijn u graag van dienst.   Juni 2017 [post_title] => Toepasselijk recht op een internationaal contract [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => toepasselijk-recht-op-internationaal-contract [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-02-04 15:16:38 [post_modified_gmt] => 2019-02-04 14:16:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=12544/ [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 6368 [post_author] => 21 [post_date] => 2017-01-20 09:38:43 [post_date_gmt] => 2017-01-20 08:38:43 [post_content] => Op 17 januari 2017 is de Europese Bankbeslag Verordening in werking getreden. In een eerder artikel op onze website  hebben wij u reeds geïnformeerd over deze nieuwe verordening en de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor een rechtsgeldig verzoek tot het leggen van een dergelijk Europees Bankbeslag. In dit artikel zullen wij kort ingaan op een aantal verschillen in de uitvoering van deze verordening in Nederland en in Duitsland. Verschillende uitwerking in Nederland en in Duitsland Elke Europese lidstaat heeft bij de invoering van een nieuwe Verordening vaak de vrijheid om in een nationale uitvoeringswet op bepaalde punten een eigen draai aan de uitvoering van de verordening te geven. Hierdoor kunnen verschillen in de uitwerking van een verordening ontstaan. Een aantal belangrijke verschillen in de uitvoering zetten wij voor u onder elkaar. Nationale procesrechtelijke verschillen blijven bestaan: bij tenuitvoerlegging is Duitsland goedkoper en Nederland sneller. In procesrechtelijke regelgeving waarin de verordening niet voorziet, is het nationale procesrecht toepasselijk. Inmiddels bestaande verschillen tussen beide landen blijven bestaan. Tenuitvoerlegging van het bankbeslag op grond van de verordening zal in Nederland sneller verlopen. Daarentegen zal tenuitvoerlegging van het bankbeslag in Duitsland goedkoper zijn. Tevens kan men gebruik maken van extra (rechts)middelen die het andere land niet kent. Indien het bankbeslag in Duitsland ten uitvoer wordt gelegd kan men gebruik maken van de Vermögensauskunft: de schuldenaar dient onder ede een verklaring af te leggen omtrent zijn inkomen en vermogen. Het niet juist of onvolledig opgegeven van het vermogen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. Het opvragen van rekeninggegevens schuldenaar duurt langer in Duitsland. Op grond van de verordening wordt het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om als schuldeiser het bank en/of rekeningnummer van een schuldenaar op te vragen, indien dit bij de schuldeiser niet bekend is. Het verzoek tot het leggen van een Europees bankbeslag wordt dan gecombineerd met een verzoek om informatie. Banken moeten hieraan gehoor geven. In Nederland zal alleen de deurwaarder bevoegd zijn deze informatie bij de banken op te vragen. Dit is een snelle en eenvoudige procedure. De procedure in Duitsland is een ingewikkeld en omslachtig traject via verschillende instanties. Indien snel gehandeld moet worden, omdat u vermoedt dat uw wederpartij zijn vermogen reeds aan het verplaatsen is, zal het de vraag zijn of het zin heeft in een dergelijk geval in Duitsland een Europees bankbeslag te leggen. De kans is namelijk aanwezig dat uw schuldenaar in de tijd dat u wacht op de bankinformatie zijn vermogen reeds verplaatst heeft. Schade bij onrechtmatig beslag lijkt in Duitsland uitgebreider geregeld. In de verordening zelf is geregeld dat de schuldeiser aansprakelijk is voor alle schade die de schuldenaar door het onrechtmatige beslag lijdt. In de Duitse uitvoeringsregelgeving wordt aan de schuldenaar daar bovenop nog extra bescherming geboden. Conclusie Tussen de Nederlandse en de Duitse uitvoering van de verordening bestaan enkele belangrijke verschillen. De belangrijkste hebben wij opgesomd. In de praktijk zal komend jaar blijken of deze ook echt bestaan en of tussen de uitvoering van de verordening door de Europese lidstaten nog meer (of nog andere) verschillen zullen ontstaan. Uiteraard zullen wij u hierover op de hoogte houden. Heeft u nog vragen over uitwerking van de Europese Bankbeslag Verordening of over andere verschillen tussen het Duitse en Nederlandse recht? Neem dan contact op met onze German Desk.   Januari 2017 [post_title] => Het Europees bankbeslag [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => het-europees-bankbeslag [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-20 09:44:12 [post_modified_gmt] => 2017-01-20 08:44:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=6368 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 5960 [post_author] => 21 [post_date] => 2016-12-15 14:02:23 [post_date_gmt] => 2016-12-15 13:02:23 [post_content] => Koop gebrekkige machine Stel dat u als ondernemer een machine koopt bij een producent aan de andere kant van de Duits-Nederlandse grens. De machine blijkt na de levering diverse gebreken te vertonen of is niet het type machine dat u besteld heeft. U zult dit uiteraard aan de producent van de machine mededelen, al dan niet met het verzoek om vervanging of herstel van de machine of een ander juridisch middel om uw rechtspositie te herstellen. Houd er daarbij rekening mee dat de termijn van de onderzoeksplicht en de klachtplicht naar Duits recht veel korter en strikter is dan naar Nederlands recht. Dit kan vervelende gevolgen veroorzaken, zoals uit het onderstaande zal blijken. De onderzoeks- en klachtplicht in Nederland en Duitsland Onderzoeksplicht Het Nederlandse recht kent geen wettelijk geregelde onderzoeksplicht. Of de zaak na ontvangst nog onderzocht moet worden, hangt volgens vaste rechtspraak af van de inhoud van de koopovereenkomst en of de koper er op mocht vertrouwen dat de zaak aan die koopovereenkomst beantwoordt. Bij een sterker vertrouwen dat de zaak niet gebrekkig is, zal van de koper minder snel een voortvarend onderzoek mogen worden verwacht. De koper mag immers op de juistheid van de mededeling van de verkoper afgaan omtrent de eigenschappen van de zaak. Kortom, de onderzoeksplicht is naar Nederlands recht niet expliciet geregeld en een grijs gebied. In het Duitse recht is de onderzoeksplicht voor B2B-koopovereenkomsten wel wettelijk geregeld. Na de levering moet de koper volgens de wet de zaak "unverzüglich", oftewel onmiddellijk, op mogelijke gebreken onderzoeken. Uiteraard is hierop een nuance aan te brengen dat het onderzoek per soort zaak en per branche in tijdsduur en onderzoeksmethode kan verschillen. Hiermee wordt in de Duitse rechtspraak ook rekening gehouden. Een feit is wel dat de onderzoeksplicht naar Duits recht strikt wordt uitgelegd en verder gaat dan het Nederlandse recht. Klachtplicht Als gedurende het onderzoek duidelijk wordt dat de zaak gebrekkig is, zal de koper dit zowel naar Nederlands als naar Duits recht bij de producent moeten melden. De klachtplicht is in het Nederlandse recht anders dan de onderzoeksplicht wel wettelijk geregeld. Uit de wet volgt dat binnen "bekwame tijd" geklaagd moet worden, nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Er wordt geen concrete termijn genoemd in de wet, waarbinnen over het mogelijke gebrekkige product geklaagd moet worden. Bij de beoordeling of op tijd geklaagd is, is van belang, of de producent is geschaad als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat over het gebrekige product geklaagd is. Als zijn belangen niet zijn geschaad, zal de koper niet snel verweten kunnen worden, dat hij niet op tijd geklaagd heeft. Een vaste termijn, waarbinnen geklaagd moet worden, kent het Nederlandse recht niet en hangt volgens de vaste rechtspraak ook af van de omstandigheden van het geval. De klachttermijn kan dus enkele dagen, maar ook enkele maanden zijn. Dit is dus ook een grijs gebied. In het Duitse recht is ook de klachtplicht wederom wettelijk strikt geregeld. Ook voor de klachtplicht geldt dat de koper "unverzüglich", onmiddellijk, na de ontdekking van het gebrek dit aan de verkoper moet mededelen. Of op tijd is geklaagd, zal wederom afhangen van de soort zaak, de branche en de complexiteit van het gebrek. Een feit is wel dat in de Duitse rechtspraak wordt aangenomen dat een koper na twee weken in ieder geval te laat heeft geklaagd. Een klachttermijn van twee dagen wordt als standaard aangenomen en bij kwetsbare zaken zal dit zelfs slechts enkele uren zijn. Het begrip "unverzüglich" wordt dus vrij letterlijk genomen en daarmee is het Duitse recht dus strenger dan het Nederlandse recht. Rechtsgevolgen en conclusie Zowel naar Nederlands als naar Duits recht geldt dat de koper, indien deze de zaak niet op tijd onderzoekt en niet op tijd klaagt, al zijn rechten verliest, waarop hij zich normaliter bij een gebrekige zaak zou kunnen beroepen. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij zijn recht op vervanging en of herstel van de zaak, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding niet kan inroepen. Dit is uiteraard erg vervelend als de gekochte zaak zodanig gebrekkig is, dat deze geen waarde meer heeft of als bijvoorbeeld het productieproces bij de koper stil ligt. Dit kan grote financiële gevolgen voor een onderneming hebben. Kortom, ons advies is dan ook om een gekochte zaak altijd na ontvangst onmiddellijk grondig te onderzoeken en bij gebreken of zelfs mogelijke gebreken hiervan onmiddellijk een melding bij de verkoper te maken. U wilt immers niet het risico lopen, dat u denkt dat Nederlands recht toepasselijk is op de koopovereenkomst en uiteindelijk Duits recht toepasselijk blijkt te zijn, waardoor u eerder het risico loopt niet tijdig geklaagd te hebben. Heeft u nog vragen over dit onderwerp of over andere verschillen tussen het Duitse en Nederlandse recht? Neem dan contact op met onze German Desk. [post_title] => Een gebrekkig product? Klaag op tijd! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gebrekkig-product-klaag-op-tijd [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-15 14:02:23 [post_modified_gmt] => 2016-12-15 13:02:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=5960 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 5297 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-10 10:26:51 [post_date_gmt] => 2016-11-10 09:26:51 [post_content] => Tijdens de Duits - Nederlandse Handelsdag op 9 november 2016 in Mönchengladbach, waar onze German Desk aanwezig was met een stand, konden bedrijven hun product of dienst middels een korte presentatie (pitch) voorstellen aan de aanwezigen. Kim Deckers hield namens Boels Zanders de pitch en deed dit op overtuigende wijze zoals wel blijkt uit onderstaand filmpje.   [video width="480" height="848" mp4="https://www.boelszanders.nl/wp-content/uploads/2016/11/IMG_1077.mp4"][/video] [post_title] => Terugblik 7e Duits - Nederlandse Handelsdag: pitch Boels Zanders [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => terugblik-wirtschaftsforum-pitch-boels-zanders [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-10 10:27:15 [post_modified_gmt] => 2016-11-10 09:27:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=5297 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 4932 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-10-19 16:06:30 [post_date_gmt] => 2016-10-19 14:06:30 [post_content] => Op 9 november 2016 vindt alweer de 7e editie van de Duits-Nederlandse Handelsdag in Mönchengladbach plaats. Ook dit jaar zal de German Desk van Boels Zanders Advocaten weer aanwezig zijn. Ons team nodigt u dan ook graag uit bij onze stand om uw vragen te beantwoorden met betrekking tot juridische en culturele problemen in Duitsland te beantwoorden. Wij geven u graag alvast tien tips om juridische kleerscheuren in Duitsland te voorkomen: Tip 1: Culturele verdieping: zorg ervoor dat u niet alleen de Duitse taal kent, maar ook de culturele en zakelijke gebruiken. In Duitsland is men hiërarchischer en formeler dan in Nederland. Tip 2: Rechtskeuze: denk goed na welk recht u in uw algemene voorwaarden wilt vastleggen. Nederlands recht is niet in elke situatie voordeliger. Tip 3: Geschillen: geschillenbeslechting kan tijdrovend en duur zijn. Maak bij het opstellen van uw algemene voorwaarden een kosten- en batenafweging welke rechtbank of bijv. arbitrage-instituut u uw geschillen wilt voorleggen. Tip 4: Algemene voorwaarden: verklaar uw algemene voorwaarden in een zo'n vroeg mogelijks stadium van de handelsrelatie van toepassing en stuur deze toe. Dit voorkomt achteraf (onverwachte) problemen. Tip 5: Vertegenwoordiging: bent u klaar voor een volgende stap? Regels met betrekking tot agentuur en distributie kunnen aanzienlijk verschillen. Maak een afweging waarbij u rekening houdt met uw onderneming en type dienstverlening. Tip 6: Buitenlandse vestiging: zowel in cultureel als juridisch opzicht kan het voordelen hebben een Duitse zuster – of dochteronderneming op te richten. Laat u informeren over het oprichten van een GmbH of AG. Tip 7: Personeel: heeft u inmiddels een Duitse vestiging en wilt u persoon aantrekken? Laat u informeren over de verschillen in het Duitse arbeidsrecht. Tip 8: Aansprakelijkheid: laat u informeren over de Duitse producteisen en regels over aansprakelijkheid. Dit voorkomt onaangename verrassingen. Tip 9: Onroerend goed: het is niet altijd even eenvoudig om onroerend goed in het buitenland te kopen. Wij informeren u graag hierover. Tip 10: Onvermogende wederpartij: pas uw debiteuren en aftersalessysteem aan het Duitse systeem aan. Wij zien u graag terug op 9 november 2016 in Mönchengladbach! [post_title] => 7e Duits-Nederlandse Handelsdag in Mönchengladbach [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 7e-duits-nederlandse-handelsdag-in-moenchengladbach [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-19 16:06:30 [post_modified_gmt] => 2016-10-19 14:06:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=4932 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
< 1 >

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan het informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Omwille van de prestaties gebruiken we Cloudflare als een CDN-netwerk. Hiermee wordt een cookie "__cfduid" opgeslagen om beveiligingsinstellingen per client toe te passen. Deze cookie is strikt noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden uitgeschakeld.
 • __cfduid

Geen toestemming
Wel toestemming