Skip to main content

Quick scan alimentatie
Alimentatie is niet onveranderlijk. Een onderling overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatie kan in bepaalde gevallen worden gewijzigd. Een tussentijdse controle om opnieuw de hoogte van de alimentatie te berekenen is aan te bevelen. Dit kan door middel van onze quick scan alimentatie, zodat snel duidelijk is of bijstelling van de alimentatie die u betaalt of ontvangt nodig is.

Zie hier voor meer informatie.

Wijzigen alimentatie
De hoogte van de alimentatie kan wijzigen als er sprake is van een relevante verandering van omstandigheden (zoals inkomensverandering, nieuwe gezinssamenstelling) waardoor de geldende alimentatie niet meer overeenstemt met de wettelijke maatstaven. Een tweede reden waardoor de hoogte van de alimentatie kan veranderen, is als er bij de vaststelling van de oorspronkelijke alimentatie iets niet goed is gegaan.

Alimentatie opnieuw berekenen door wijziging omstandigheden
Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden, dan moet de alimentatie opnieuw worden berekend aan de hand van alle op dat moment geldende omstandigheden. Bovendien wordt de alimentatieberekening dan gemaakt volgens de op dát moment geldende richtlijnen van de Werkgroep Alimentatienormen. En juist deze richtlijnen zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk veranderd. Zo is per 1 april 2013 een nieuwe – meer forfaitaire – berekeningswijze voor kinderalimentatie in werking getreden. En per 1 januari 2015 is de fiscale aftrek voor kinderalimentatie komen te vervallen. Ook zijn de richtlijnen ten aanzien van verwerking van het kindgebonden budget gewijzigd, naar aanleiding van prejudiciële vragen die in oktober 2015 door de Hoge Raad zijn beantwoord. Al deze veranderingen kunnen een wezenlijk effect hebben op uw alimentatie(verplichting).

Alimentatie opnieuw berekenen als iets is mis gegaan
Het is mogelijk dat er bij het vaststellen van de alimentatie in eerste instantie iets niet goed is gegaan. Afhankelijk van de vraag of de rechter de oorspronkelijke alimentatie heeft vastgesteld of de partijen zelf, kunnen de toetsingscriteria verschillen.

Inhoud quick scan alimentatie
De quick scan alimentatie start met een intakeformulier dat u invult. U kunt dit formulier samen met aanvullende documenten – aan de hand van een checklist – uploaden via het online platform Boels Zanders Extranet. Een van onze familierechtadvocaten analyseert vervolgens uw gegevens. Tijdens een persoonlijke bespreking geeft de advocaat een eerste voorlopige beoordeling ten aanzien van uw positie met betrekking tot de alimentatie, zo mogelijk aan de hand van een voorlopige berekening.

Kosten quick scan alimentatie
Onze advocaten voeren de quick scan alimentatie uit voor een all-in prijs van € 375, -.

Interesse quick scan alimentatie
Bent u geïnteresseerd in de quick scan alimentatie en wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met mr. Ruud Tuinstra (tuinstra@boelszanders.nl of 088 30 40 186).