De Nederlandse Orde voor Advocaten verplicht alle advocaten om zich, na afronding van de stage, te laten registreren in het rechtsgebiedenregister voor een of meerdere rechtsgebieden.

  • Voor de invulling van het rechtsgebiedenregister en de doeleinden van de Orde hebben wij ervoor gekozen dat onze advocaten zich voor niet meer dan twee rechtsgebieden aanmelden.
  • Aangezien onze advocaten veel in multidisciplinaire teams samenwerken reikt hun kennis vaak verder dan dit specifieke rechtsgebied. Voor een complete beschrijving van de specifieke expertise verwijzen wij u daarom ook graag door naar de persoonlijke pagina’s van onze advocaten.

Onze advocaten hebben zich op de volgende rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Hayat Barrahmun staat geregistreerd op Arbeidsrecht;

Rob Brouwer staat geregistreerd op Arbeidsrecht;

Mareine Callemeijn staat geregistreerd op Arbeidsrecht;

Jean-Luc Coenegracht staat geregistreerd op Arbeidsrecht- en Ambtenarenrecht;

Anouk Cordang staat geregistreerd op Arbeidsrecht;

Emma Houtakkers staat geregistreerd op Arbeidsrecht;

Maruca Overdijk staat geregistreerd op Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht;

Erna Ulen staat geregistreerd op Arbeidsrecht;

Silvie Joosten staat geregistreerd op Omgevingsrecht; 

Roel Metsemakers staat geregistreerd op Omgevingsrecht en Bestuursrecht;

Nicole Niessen staat geregistreerd op Onderwijsrecht en Bestuursrecht;

Nina Rijsterborgh staat geregistreerd op Omgevingsrecht en Bestuursrecht;

Jan Stoop staat geregistreerd op Omgevingsrecht en Bestuursrecht;

Xander Wynands staat geregistreerd op Omgevingsrecht;

Ruud Tuinstra staat geregistreerd op Echtscheidingen, Alimentatiezaken, Omgangsregelingen Intern Privaatrecht;

Christiane Verfuurden staat geregistreerd op Erfrecht en Personen- en Familierecht;

Jeroen Bakkers staat geregistreerd op Ondernemingsrecht en Insolventierecht;

Thom Beukers staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;

Janou Briaire staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, Vennootschapsrecht, Vereniging en stichting en Fusies en overnames;

Peter Brouns staat geregistreerd op Insolventierecht en Ondernemingsrecht;

Anne-Marie van Dijk staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;

Lisanne van Driel staat geregistreerd op Burgerlijk Procesrecht en Verbintenissenrecht;

Ralph Geelen staat geregistreerd op Insolventierecht en Ondernemingsrecht;

Luuk Hendriks staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, Vennootschapsrecht, Vereniging en stichting en Fusies en overnames;

Helen Houben staat geregistreerd op Financieel recht en Insolventierecht;

Lodewijk Hox staat geregistreerd op Insolventierecht, Faillissement, Ondernemingsrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid en Surseance van betaling;

Sharinne Ibrahim staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;

Marc Leclair staat geregistreerd op Financieel recht en Insolventierecht;

Madelène Leurs staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, Vennootschapsrecht, Vereniging en stichting en Fusies en overnames;

Dirkje Mandigers staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;

Jeroen Oehlen staat geregistreerd op Ondernemingsrecht;

Remco Rosbeek staat geregistreerd op Financieel recht en Insolventierecht;

Euphra Rutting staat geregistreerd op Insolventierecht en Ondernemingsrecht;

Monique Schreurs staat geregistreerd op ICT-recht;

Flip Schreurs staat geregistreerd op Ondernemingsrecht en Insolventierecht;

Jeroen Tulfer staat geregistreerd op Insolventierecht;

Judith Wintgens-van Luijn staat geregistreerd op Fusies en overnames, Vennootschappen en Verenigingen en stichtingen;

Max van de Wolde staat geregistreerd op Verbintenissenrecht;

Louis Einig staat geregistreerd op Vastgoedrecht en Bouwrecht;

Luc Golsteijn staat geregistreerd op Huurrecht, Bedrijfsruimte en Woonruimte;

Harm Heynen staat geregistreerd op Huurrecht, Bedrijfsruimte en Woonruimte;

Stephan Diel staat geregistreerd op Huurrecht, Bedrijfsruimte en Woonruimte;

Ward van Loo staat geregistreerd op Vastgoedrecht en Bouwrecht;

Wouter van de Wier staat geregistreerd op Vastgoedrecht en Bouwrecht;

Ruben Veenhuysen staat geregistreerd op ICT-recht en Intellectueel Eigendom; 

Marie-Louise Kneepkens staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, Vennootschapsrecht, Vereniging en stichting en Fusies en overnames;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.