Wanneer u een onderneming start of wanneer uw onderneming in de loop van de tijd verandert, is juridisch maatwerk met betrekking tot de rechtsvormkeuze en de inrichting van de rechtsvorm van groot belang. De advocaten van Boels Zanders adviseren en begeleiden u graag.

Rechtsvormkeuze: rechtspersonen en personenvennootschappen

Als (startende) ondernemer heeft u in Nederland de keuze uit verschillende rechtsvormen. Veelvoorkomende voorbeelden zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VOF), de vereniging, coöperatie, de stichting, de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Tussen deze rechtsvormen bestaan grote verschillen. De juridische, fiscale en financiële gevolgen bepalen doorgaans de rechtsvormkeuze en de inrichting van de rechtsvorm. Denkt u bijvoorbeeld aan de gevolgen voor het beperken en verleggen van aansprakelijkheidsrisico’s, de financiering van de onderneming en het besluitvormingsproces binnen de onderneming. De advocaten van team Corporate Advisory denken graag met u mee over de voor uw onderneming optimale rechtsvormkeuze en zullen deze periodiek blijven toetsen. Er kan immers aanleiding bestaan om de rechtsvorm na verloop van tijd aan te passen met het oog op investeringen, veranderingen in bedrijfsvoering of -resultaten, maar ook in verband met de beoogde bedrijfsopvolging, bij een fusie of overname of het aangaan van een samenwerkingsverband in de vorm van een joint-venture.

Regels binnen de rechtsvorm: wet, statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en/of reglementen

Het ondernemingsrecht is complex. De inrichting van de rechtsvorm wordt in beginsel bepaald door de wet, maar kenmerkt zich door alle mogelijkheden en uitzonderingen die gemaakt kunnen worden in de statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en/of reglementen. Deze documenten zien op de meest fundamentele aspecten van de onderneming en bepalen als het ware de (interne) huishouding. Ze zijn medebepalend voor de (machts)verhoudingen en besluitvormingsprocessen tussen de betrokkenen binnen de rechtsvorm, zoals het bestuur, de raad van commissarissen en/of de aandeelhouders.

Ook na de oprichting kunnen zich ontwikkelingen voordoen die relevant zijn voor de inrichting van de rechtsvorm en interne besluitvormingsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan aspecten van medezeggenschap (WOR), de verplichte toepassing van het structuurregime of het aangaan van een samenwerking of een aandelenparticipatie.


Diensten

Ons team Corporate Advisory kan u bij tal van juridische vraagstukken van dienst zijn:

  • advies: over de rechtsvormkeuze;
  • begeleiding: bij de op- en inrichting van uw onderneming;
  • controle: van de rechtsvormkeuze en de inrichting daarvan;
  • signaleren: van de noodzaak tot het wijzigen en opstellen van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en/of reglementen.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met een van de advocaten van ons team Corporate Advisory.