Reorganiseren en de WHOA

De ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben grote gevolgen voor ondernemers. Ook bedrijven die in de kern gezond zijn ondervinden nadelige gevolgen van de huidige crisis. Ondernemers die in (economisch) zwaar weer verkeren zullen zich moeten voegen naar een nieuwe economische realiteit, waarbij reorganisaties met gedwongen ontslagen niet altijd te voorkomen zijn.

Welke stappen moeten worden gezet vóórdat een ontslagaanvraag bij UWV kan worden ingediend? Welke redenen zijn er om ontslag aan te vragen en welke (financiële) onderbouwing is daarvoor vereist? Welke werknemers komen voor ontslag in aanmerking en hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting?

Deze vragen komen aan bod in de webinars van 23 maart en 30 maart aanstaande. Arbeidsrechtadvocaten Rob Brouwer, Erna Ulen, Jean-Luc Coenegracht en Stijn Blom zullen u bijpraten over medezeggenschapsregels en verplichtingen in het kader van collectief ontslag, de UWV-ontslagprocedure en de regels om de ontslagvolgorde vast te stellen. Tot slot zal worden ingegaan op de (reikwijdte van de) herplaatsingsverplichting.

Het drieluik zal op 13 april aanstaande worden afgesloten door Peter Brouns en Jeroen Tulfer. Zij zullen de Wet Homologatie Onderhands Akkoord bespreken die op 1 januari 2021 in werking is getreden. De WHOA maakt het mogelijk om ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn, maar gebukt gaan onder een zware schuldenlast, financieel te herstructureren. De WHOA bevat een procedure om de schuldenlast te herstructureren door het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers en aandeelhouders. Als gevolg van COVID-19 zijn al de eerste WHOA-procedures gevoerd. Deze recente rechtspraak zal aan bod komen tijdens het webinar.

Doelgroep

Dit is een verdiepende webinarreeks. De reeks is geschikt voor HR-professionals, HR-directeuren, legal counsels en ondernemers die te maken hebben met HR-(beleids)zaken en over een basiskennis van het ontslagrecht beschikken. Het webinar WHOA is geschikt voor ondernemers, financieel directeuren, legal counsels en financieel adviseurs.

Webinar 3

Datum en tijd
Dinsdag 13 april
16:00 – 17:00 uur

Webinar 2

Datum en tijd
Dinsdag 30 maart
16:00 – 17:00 uur

Webinar 1

Datum en tijd
Dinsdag 23 maart
Dit webinar is afgelopen

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor dit webinar tot 11 april.
Deelname is kosteloos.

U ontvangt uiterlijk één werkdag voor het webinar van ons een e-mail met uw persoonlijke kijklink.