Skip to main content

De invoering van de WWZ heeft ertoe geleid dat met name in het primaire onderwijs overeenkomsten met medewerkers met een tijdelijk dienstverband niet meer werden verlengd. Dit zorgt voor problemen bij vervangingen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben een verzoek ingediend voor een ministeriële regeling. Deze mogelijkheid wordt in de WWZ geboden.

In de cao PO 2016-2017 werden al andere contractvormen ten behoeve van invalkrachten toegevoegd. Nu komt daar voor 2017 en 2018 de mogelijkheid bij dat schoolbesturen tijdens de maanden waarin er een grote kans is op griep (januari, februari en maart) voor ziektevervanging invalleerkrachten mogen inschakelen. Deze tijdelijke contracten tellen niet mee in de ketenregeling.

Het aantal contracten voor een vervanger in de ‘griepmaanden’ is onbeperkt, mits ieder afzonderlijk contract voor maximaal 14 dagen wordt aangegaan. Schoolbesturen krijgen aldus de komende twee jaar extra ruimte om vervangers aan te stellen zonder dat dit zal leiden tot een vaste aanstelling.

De ministeriële regeling wordt op korte termijn gepubliceerd. Vervolgens zal de Cao PO hierop worden aangepast.