Advies en bijstand bij echtscheiding

De periode rondom een echtscheiding is vaak emotioneel terwijl dan ook belangrijke juridische zaken geregeld moeten worden. Dan is het goed om te weten dat u kunt rekenen op de integere, persoonlijke en professionele juridische bijstand van de advocaten van ons familierecht team.

Echtscheidingsadvocaat

Als u gaat scheiden, is het raadzaam om een advocaat in de arm te nemen. U kunt een afspraak inplannen met een echtscheidingsadvocaat uit ons team. De advocaat inventariseert de aandachtspunten op de korte en op de lange termijn. Ook de procedurele mogelijkheden voor het aanvragen van de scheiding worden besproken.

Echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst

Door de dialoog aan te gaan, kan een scheiding vaak sneller en efficiënter worden afgewikkeld. Bovendien biedt een dialoog mogelijkheden om tot beter maatwerk te komen én het kan het contact tussen beide toekomstige ex-partners positief beïnvloeden. Wanneer er overeenstemming bereikt wordt, legt de advocaat de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kan de procedure in principe schriftelijk worden afgehandeld.

Ouderschapsplan, co-ouderschap & omgangsregeling

Onze echtscheidingsadvocaten hechten zeer veel belang aan een goede regeling voor de kinderen na een echtscheiding. Veel ouders kiezen tegenwoordig voor co-ouderschap, waarbij beide ouders een belangrijke rol in de verzorging en opvoeding blijven spelen. Onze advocaten ondersteunen u bij het invullen van de co-ouderschapsregeling of omgangsregeling. Ouders die gaan scheiden, hebben de wettelijke verplichting om een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken en over de wijze waarop ouders elkaar betrekken bij de kinderen. Ook staat in een ouderschapsplan hoe de financiën met betrekking tot de kinderen geregeld worden (kinderalimentatie, kinderrekening). Onze echtscheidingsadvocaten adviseren u bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Mediation bij scheiding

Indien er mogelijkheden zijn voor mediation, dan kan het familierecht team u en uw partner te begeleiden om in gezamenlijk overleg tot goede afspraken te komen. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. De scheidingsmediator vraagt vervolgens de echtscheiding voor u aan en wikkelt de gehele procedure voor u af.