Seminar: intergemeentelijke samenwerking

Per 1 juli a.s. treedt de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking. Vanaf dat moment krijgen gemeenteraden per direct meer mogelijkheden om hun kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden waaraan wordt deelgenomen, te versterken. Om uitvoering te geven aan deze wetswijziging dienen onder andere bestaande gemeenschappelijke regelingen te worden aangepast en dienen besluitvormingsprocedures en begrotingscycli te worden herzien.

Om de vereiste wijzigingen te verankeren, is een gedegen voorbereiding noodzakelijk. De wijzigingen vereisen namelijk niet alleen de betrokkenheid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf, maar ook dat van de gemeenteraden en de colleges.

Wat gaan wij met u bespreken?

Tijdens ons seminar staat de aankomende wetswijziging centraal. Wij bespreken daarbij niet alleen wat deze wijziging inhoudt, maar ook hoe tot een passende implementatie kan worden gekomen. Ook zal er tijdens het seminar aandacht zijn voor de personele en aanbestedingsrechtelijke aspecten van intergemeentelijke samenwerking. Bottomline is dat wij de wetswijziging zien als een unieke kans om te komen tot een toekomstbestendige en efficiënte samenwerking op basis van de Wgr.

Tijdens het seminar zal er genoeg ruimte zijn om vragen te stellen. Wij sluiten het seminar graag met een hapje en een drankje met u af.

Programma

13:30 – 13:45 uurOntvangst
13:45 – 14:45 uurSessie 1: Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen
14:45 – 15:30 uurSessie 2: De wetswijziging en personele aspecten
15:30 – 15:45 uurPauze
15:45 – 16:30 uurSessie 3: De aanbestedingsrechtelijke aspecten van samenwerking
16:30 – 17:30 uurBorrel

Praktische informatie

Datum en tijd
Donderdag 2 juni 2022
13.30 – 16.30 uur

Locatie
Grand Hotel Valies
Roersingel 188
6041 KX Roermond

Parkeren tijdens het event
Voor een bezoek aan dit evenement is parkeergelegenheid beschikbaar bij het Grand Hotel Valies. Indien hier geen plek is kunt u aan de overzijde van het hotel parkeren bij Q-Park Roercenter, op 2 minuten loopafstand van Grand Hotel Valies. Mocht u bij Q-Park Roercenter parkeren, dan ontvangt u van ons een uitrijkaart.

Trein
Komt u met de trein: Route

Meld u nu aan

U kunt zich niet meer via de website aanmelden voor de kennissessie. Wilt u toch deelnemen? Stuur dan een mailtje naar cam@boelszanders.nl.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de BZ kennissessie dan kunt u contact opnemen met Eloy Noya via cam@boelszanders.nl.