Skip to main content

Op 8 juni 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een dienstverband slapend houden géén ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever met zich meebrengt.

Slapende dienstverbanden zijn dienstverbanden die na het einde van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (te weten: 104 weken) niet worden beëindigd. Indien het dienstverband wel zou worden beëindigd heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werknemer die op dat moment nog ziek is heeft daarnaast recht op een WIA-uitkering.

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid bestaat er discussie over het recht op een transitievergoeding na twee jaar ziekte. Werkgevers kiezen er voor het dienstverband “slapend te houden” zodat zij geen vergoeding verschuldigd zijn. Werknemers ervaren een slapend dienstverband als ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werkgever, doordat de werkgever hun aanspraak op een vergoeding zou doorkruisen. Kantonrechters kwalificeren een dergelijk handelen niet als ernstig verwijtbaar. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft dit nu ook bevestigd. Daarmee wordt een lijn bepaald.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze advocaten van het team arbeidsrecht.