Skip to main content

Op grond van de wet homologatie onderhands akkoord wordt het mogelijk gemaakt dat een schuldenaar een dwingend akkoord aanbiedt aan zijn schuldeisers. In de huidige wetgeving is hiervoor geen regeling opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat – uitzonderingen daargelaten – als niet alle schuldeisers akkoord gaan met een sanering van de schulden, een faillissement of surseance van betaling onvermijdelijk is. Vervolgens kan in faillissement een dwangakkoord worden aangeboden. Dat dit slechts in faillissement of surseance van betaling mogelijk is, is een groot nadeel en leidt in veel gevallen ertoe dat geen akkoord meer haalbaar is. Het faillissement of de surseance van betaling heeft immers vaak tot gevolg dat de bedrijfsvoering (nog verder) in moeilijkheden raakt.

Om het reorganiserend vermogen van een onderneming te vergroten, wenst de wetgever de wet zodanig aan te passen dat er ook een dwangakkoord kan worden aangeboden zonder dat sprake is van een faillissement of surseance van betaling. Tevens voorziet de wet ook in bepalingen dat lopende contracten niet beëindigd of gewijzigd kunnen worden als gevolg van het feit dat een akkoord wordt aangeboden. Naast nog enkele andere wijzigingen wordt ook voorgesteld dat ondernemingen die een akkoord aanbieden ook zekerheid mogen geven voor leningen die bedoeld zijn om tijdens de behandeling van het akkoord de onderneming draaiende te houden.

Veel turnaround deskundigen juichen het wetsvoorstel toe omdat er stappen worden genomen die tot gevolg hebben dat ondernemingen sneller en beter gereorganiseerd kunnen worden. Uiteraard zijn er nog diverse aspecten die verder uitgewerkt moeten worden of aanpassing verdienen, maar het is goed dat de overheid inmiddels oog heeft voor de wens van de praktijk dat het reorganiserend vermogen van een onderneming moet worden vergroot.

Op 5 september 2017 is het wetsvoorstel WHOA in consultatie gegaan. Hierbij wordt het wetsvoorstel voorgelegd aan de Nederlandse burgers en kunnen zij hierop reageren. Namens de specialisatie Insolventierecht van Boels Zanders Advocaten hebben Jeroen Tulfer en Lodewijk Hox een bijdrage geschreven en ingediend.

Meer informatie over het wetsvoorstel, de toelichting daarop en de reactie van Boels Zanders Advocaten is te vinden op: www.internetconsultatie.nl/wethomologatie.

Heeft u vragen over dit onderwerp, of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Jeroen Tulfer. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.