Door de stikstofuitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 liggen er vele bouwprojecten en vergunningaanvragen stil. De commissie Remkes heeft een adviesrapport gepresenteerd met enkele ingrijpende maatregelen. Terug naar een maximumsnelheid van 100 km per uur op de snelweg, een warme sanering van de veestapel en vraagtekens over wel of geen Formule1 in Zandvoort. Maar wat moet u nu doen met uw (reeds verleende) bouwvergunning? En welke mogelijkheden zijn er nog, nu we van Programma Aanpak Stikstof (PAS) terugvallen op de Habitatrichtlijn? Team Bestuursrecht van Boels Zanders houdt zich intensief bezig met de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek en bespreekt met u in deze vlogs onder andere de ontwikkelingen en gevolgen, het toetsingskader én de civielrechtelijke mogelijkheden die er voor u en uw project zijn. Heeft u vragen over PAS gerelateerde zaken neemt u dan contact op met Xander Wynands of Silvie Joosten.

Vlog 1


Achtergrond en gevolgen van de “PAS-uitspraken” van de Raad van State

Vlog 2


Hoe verder na de “PAS-uitspraken” van de Raad van State?

Vlog 3


Vastgoed civielrechterlijke aspecten