Skip to main content

Na de afschaffing van het melkquotum in 2015 steeg het aantal koeien in Nederland explosief. Hierdoor werd de Europese norm voor fosfaatuitstoot overschreden. Om de uitstoot van fosfaat tegen te gaan is er een stoppersregeling ingesteld dat het mestoverschot in Nederland zal terugdringen.

De stoppersregeling
Het aantal melkveebedrijven in Nederland is sinds het jaar 2012 al niet meer afgenomen. Dit heeft tot een toename van fosfaatuitstoot gezorgd. Het doel van de subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, oftewel de stoppersregeling, is om voor het einde van het jaar 2017 de fosfaatproductie in Nederland terug te brengen tot het toegestane niveau. Dit niveau is bepaald in de ‘derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn‘. Derogatie houdt in dat melkveehouders af mogen wijken van algemeen vastgestelde normen van de Europese Commissie, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Door de stoppersregeling worden boeren in Nederland gestimuleerd om hun vee af te voeren, waardoor de dieren geen fosfaat meer produceren. De melkveehouders komen op deze manier in aanmerking voor een premie. De stoppersregeling beoogt een reductie van 2.5 miljoen kilogram fosfaat. Dit staat gelijk aan ongeveer 60.000 koeien (ongeveer 700 melkveebedrijven). Voor de melkveehouder zijn er drie mogelijkheden om voor de premie in aanmerking te komen: In de meeste gevallen zullen de koeien worden geslacht. De melkveehouder kan er ook voor kiezen om de koeien te exporteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de reeds aangemelde dieren sterven en dan worden afgevoerd.

Aanvragen stoppersregeling
De aanmeldingen van melkveehouders voor de stoppersregeling worden behandeld door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische zaken.

Eind februari 2017 werd de aanmelding na de eerste ’tranche’ eerder gesloten, omdat er meer veehouders zich hadden gemeld dan er werd verwacht. In mei 2017 volgt hoogstwaarschijnlijk een volgende (en laatste) ’tranche’ waarin veehouders zich kunnen aanmelden voor de stoppersregeling. Voor de stoppersregeling is een totaal budget van 42 miljoen EUR beschikbaar.

Andere sporen
De Staatssecretaris van Economische Zaken (Martijn van Dam), beschreef het fosfaatreductieplan welke naast de stoppersregeling bestaat uit twee andere sporen:

  • Het voerspoor, dat erin voorziet het fosforgehalte in mengvoer te verlagen waardoor ook het fosfaatgehalte in mest afneemt.
  • Het zuivelplan, dat voorziet in fosfaatreductie via de zuivelsector.

Vanuit Nederland dient  er maandelijks een verslag te worden uitgebracht aan de Europese Commissie in Brussel over de voortgang van de voorgenomen fosfaatreductie. Wanneer de beoogde reductie van fosfaat niet wordt gehaald, kan de Europese Commissie de derogatie vrijwel direct intrekken.

Meer informatie
Heeft u  nog vragen over dit onderwerp? Of wilt u weten wat het team Food & Agri voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst!