Ons team Pensioen kan u verder helpen

Voor al uw juridische pensioenvraagstukken

Pensioenrecht is complexe materie doordat diverse wet- en regelgeving van toepassing is. Niet alleen de Pensioenwet maar ook onder andere, het verbintenissen-, verzekerings-, arbeids-, rechtspersonenrecht, de wet financieel toezicht etc.

De pensioenwereld wordt bovendien regelmatig geconfronteerd met nieuwe wetgeving zowel civiel als fiscaal en zowel nationaal als internationaal, nieuwe beleidsregels en heel veel rechtspraak. Daarnaast heeft de pensioenwereld te maken met toezichthouders, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Voor u als ondernemer is het dan ook een flinke uitdaging om overal van op de hoogte te blijven en ervoor te zorgen dat de pensioenregeling die u aanbiedt aan uw medewerkers, voldoet.

Het interdisciplinaire karakter van pensioen brengt met zich mee dat diverse rechtsgebieden in ogenschouw genomen moeten worden. Daarom hebben wij deze rechtsgebieden gebundeld in team Pensioen.

De specialisten van ons team Pensioen beheersen meerdere disciplines, zoals arbeidsrecht, familierecht, privacyrecht en ondernemingsrecht. Al deze kennis is gebundeld in één team om u bij juridische pensioenvraagstukken nog beter van dienst te zijn. Onze specialisten beschikken over ervaring in pensioenregelingen en bekijken deze vraagstukken vanuit de verschillende perspectieven die voor uw onderneming van belang zijn.

Het pensioenstelsel
Iedereen die in Nederland heeft gewerkt of gewoond, heeft recht op een uitkering uit hoofde van de AOW. Dit is een wettelijk basispensioen, ook wel eerste pijler pensioen genoemd. Meestal  biedt een werkgever aan zijn werknemer als arbeidsvoorwaarde nog een aanvullend pensioen, zij komen dan een pensioenovereenkomst overeen. Dat wordt het tweede pijler pensioen genoemd. De werknemer krijgt, indien een pensioenovereenkomst is overeengekomen, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een pensioenuitkering als aanvulling op de AOW. Daarnaast kan de werknemer privé een verzekering afsluiten: bijvoorbeeld lijfrente, koopsom en levensverzekering. Dit wordt het derde pijler pensioen genoemd.

Pensioenwetgeving
De Pensioenwet is van toepassing op de pensioenafspraken die met de werkgever zijn gemaakt. In de pensioenwetgeving zitten veel waarborgen om het overeengekomen pensioen veilig te stellen, zodat wat is afgesproken uiteindelijk ook kan worden uitgekeerd.

Pensioenpartijen
Bij een pensioenregeling zijn altijd drie partijen betrokken. De werkgever komt met de werknemer het pensioen overeen. Vanuit de Pensioenwet bestaat de wettelijke verplichting om dat pensioen buiten het ondernemersrisico en dus bij een derde onder te brengen. De derde is dan de pensioenuitvoerder. Deze driehoeksverhouding wordt de pensioendriehoek genoemd.

Ik help u graag verder
Hayat Barrahmun
Partner
Meest gelezen
  • Bedrijfsarts en behandelend zorgverleners: wiens...
  • Afwijken van paritaire voorwaarden: waar ligt de grens?
  • NVWA deel II: de strafrechtelijke bevoegdheden...
  • Concurrenten doorstaan voor het eerst de...
  • Persbericht AFM: Deutsche Bank Nederland NV sluit...

Website feedback

Wij stellen uw mening erg op prijs. Om uw ervaring te verbeteren vragen wij ongeveer 1 minuut van uw tijd om onze website te beoordelen.

You have Successfully Subscribed!