Ons team Privacy kan u verder helpen

Iedere organisatie beschikt over privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld van klanten, prospects of werknemers. Om misbruik en onrechtmatig gebruik te voorkomen, stelt de wet strenge eisen aan het verwerken van dergelijke gegevens. Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en te zorgen dat uw organisatie aan de privacy wet- en regelgeving voldoet. Op die manier kunt u problemen, boetes en reputatieschade voorkomen.

Team Privacy
Onze specialisten van het Team Privacy beschikken over grondige kennis van de:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking vanaf 25 mei 2018 en scherpt de privacyregels op verschillende manieren aan. Voor alle organisaties die te maken hebben met verwerking van persoonsgegevens is het van belang hier tijdig rekening mee te houden.

Multidisciplinaire werkwijze
Hoe om te gaan met privacygevoelige informatie verschilt per branche, per organisatie en zelfs per afdeling. Dit maakt het complex voor uw organisatie en de inzet van de juiste expertise én ervaring bespaart u dan een heleboel tijd en onzekerheid. Het Team Privacy wordt samengesteld aan de hand van uw juridische vraag en branche. Het team bevat advocaten die privacy issues direct vanuit meerdere disciplines bekijken en u adviseren. Hierbij gebruiken wij onze kennis van de branche en zorgen dat onze adviezen praktisch toepasbaar zijn voor uw organisatie.

Datalekken
Wanneer is er sprake van een datalek? Welke stappen moet u dan zetten? Ons Team Privacy beschikt over informatie en tools om het bewustzijn bij uw medewerkers te vergroten. Denk hierbij aan het opstellen van een handboek of een op uw organisatie toegespitst datalekkenprotocol.

Ik help u graag verder
Monica Leenders
Advocaat
Meest gelezen
  • Wetsvoorstel uitvoering AVG gepubliceerd
  • Ontslag wegens frequent ziekteverzuim
  • Is uw hotel klaar voor de AVG?
  • Pensioenverweer in een echtscheiding
  • Afwijken van paritaire voorwaarden: waar ligt de grens?