Ons team Privacy kan u verder helpen

Iedere organisatie beschikt over privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld van klanten, prospects of werknemers. Om misbruik en onrechtmatig gebruik te voorkomen, stelt de wet strenge eisen aan het verwerken van dergelijke gegevens. Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en te zorgen dat uw organisatie aan de privacy wet- en regelgeving voldoet. Op die manier kunt u problemen, boetes en reputatieschade voorkomen.

Onze specialisten van het privacy team beschikken over grondige kennis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante privacy wetgeving, IT-recht, informatiebeveiliging en de meldplicht datalekken.

De advocaten bekijken de privacy issues vanuit verschillende disciplines, waaronder bestuursrecht, arbeidsrecht, onderwijs, zorg of commerciële contracten. Vanuit die perspectieven kunnen we u optimaal adviseren over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een personeelsdossier of  het verwerken van gegevens uit een klantenbestand. We begeleiden u bij het opstellen van een privacy- en cookiebeleid, bewerkersovereenkomsten en andere contracten waarbij de verwerking van persoonsgegevens een rol speelt. Verder staan we u bij in geval een (potentieel) datalek. Wilt u nieuwe diensten of producten introduceren? Ook dan kunt u met privacy-vragen bij ons terecht.

Kies een onderwerp
Ik help u graag verder
Monica Leenders
Advocaat