Ons team Privacy kan u verder helpen

Iedere organisatie beschikt over privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld van klanten, prospects of werknemers. Om misbruik en onrechtmatig gebruik te voorkomen, stelt de wet strenge eisen aan het verwerken van dergelijke gegevens. Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en te zorgen dat uw organisatie aan de privacy wet- en regelgeving voldoet. Op die manier kunt u problemen, boetes en reputatieschade voorkomen.

Team Privacy
Onze specialisten van het Team Privacy beschikken over grondige kennis van de:

Multidisciplinaire werkwijze
Hoe om te gaan met privacygevoelige informatie en de AVG verschilt per branche, per organisatie en zelfs per afdeling. Dit maakt het complex voor uw organisatie en de inzet van de juiste expertise én ervaring bespaart u dan een heleboel tijd en onzekerheid. Het Team Privacy wordt samengesteld aan de hand van uw juridische vraag en branche. Het team bevat advocaten die privacy issues direct vanuit meerdere disciplines bekijken en u adviseren. Hierbij gebruiken wij onze kennis van de branche en zorgen dat onze adviezen praktisch toepasbaar zijn voor uw organisatie.

Datalekken
Wanneer is er sprake van een datalek? Welke stappen moet u dan zetten? Ons Team Privacy beschikt over informatie en tools om het bewustzijn bij uw medewerkers te vergroten. Denk hierbij aan het opstellen van een handboek of een op uw organisatie toegespitst datalekkenprotocol.

Ik help u graag verder
Monique Schreurs
Partner
Meest gelezen
  • Compensatieregeling transitievergoeding
  • International sale of goods: buyer be aware of...
  • Uitwerking passend onderwijs nog altijd lastig
  • Toepassing van het structuurregime: hoe, wat,...
  • Van de letter of intent tot het afbreken van...

Website feedback

Wij stellen uw mening erg op prijs. Om uw ervaring te verbeteren vragen wij ongeveer 1 minuut van uw tijd om onze website te beoordelen.

You have Successfully Subscribed!