Ons team Privacy kan u verder helpen

Werkgevers die persoonsgegevens van werknemers verwerken. Identificatie en registratie van bezoekers bij een organisatie. Een emailadres op een mailinglijst. Iedere organisatie heeft of krijgt te maken met privacygevoelige informatie. Om misbruik en onrechtmatig gebruik te voorkomen, stelt de wet strenge eisen aan het verwerken van dergelijke gegevens. Het is van belang ervoor te zorgen dat uw organisatie aan de privacy wet- en regelgeving voldoet om problemen, boetes en reputatieschade te voorkomen. Ook dient u rekening te houden met verscherping van privacyregels door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en moet u datalekken zien te voorkomen. Hoe kun je als organisatie hier goed mee om gaan? Hoe vind je je weg in het woud van nieuwe regels?

Alle expertise in huis
De specialisten van het team Privacy hebben verschillende disciplines maar hebben hun krachten gebundeld om u nog beter van dienst te zijn. Uw privacy issues worden bekeken vanuit verschillende perspectieven, bijvoorbeeld bestuursrecht, arbeidsrecht, zorg of onderwijs. Dit is een onderdeel van onze full-service aanpak. Onze specialisten van het team Privacy beschikken over grondige kennis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG en aanverwante privacy wetgeving, IT-recht, informatiebeveiliging, de meldplicht datalekken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ook met de inwerkingtreding van de AVG staan wij u met raad en daad terzijde. In hoeverre is uw organisatie compliant met deze nieuwe wetgeving? Heeft u nagedacht over wijzigingen die hiermee gepaard gaan? Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een verwerkingsregister of het uitbreiden van uw huidige bewerkersovereenkomsten naar een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Ook ten aanzien van vragen over het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming of de verplichting om PIA-test uit te voeren, bent u bij ons aan het goede adres.

Advisering rondom datalekken
Verder staan we u bij in geval van een (potentieel) datalek. Zowel met snel en deskundig advies als met maatregelen om datalekken te voorkomen. Denkt u bijvoorbeeld aan het creëren van meer bewustzijn van de risico’s rondom verwerking van persoonsgegevens, het opstellen van een handboek of een toegespitst datalekkenprotocol.

Team Privacy denkt in oplossingen en kijkt verder dan uw vraag. Wij zijn u graag van dienst.

Kies een onderwerp
Ik help u graag verder
Monica Leenders
Advocaat