Ons team Woningcorporaties kan u verder helpen

Ons team Woningcorporaties is volledig thuis in het volkshuisvestingsrecht. Brede praktijkervaring, expertise en inzicht in de branche zorgen voor korte heldere adviezen waar u als corporatie mee vooruit kunt. De advocaten van het team Woningcorporaties werken onder meer voor een aantal middelgrote en grote corporaties. Wij weten wat er speelt, zowel bij de cliënt als in de markt. We zijn betrokken bij onze cliënten. Voortdurend investeren wij in markt- en juridische kennis. Zo kunnen wij goede, passende oplossingen bieden.

Vastgoedrecht
Over de gehele breedte van het vastgoedrecht, van huren tot bouwen, staan wij voor woningcorporaties klaar. Wij reageren snel en doortastend, door onze ruime ervaring en verregaande specialisatie. Wij kunnen vragen beantwoorden en adviseren over onder meer:

 • Verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte en maatschappelijk vastgoed
 • Overlast
 • Onrechtmatige bewoning
 • Sloop, renovatie en herstructurering
 • Wonen en zorg
 • Burenrecht
 • Appartementsrechten en Vereniging van Eigenaars (VVE’s)
 • Bouwvergunningen en bestemmingsplannen
 • Bouwarbitrage
 • Bestuursrecht

Governance
In het jaarwerkplan 2017 stelt de Autoriteit Woningcorporaties de governance centraal in het toezicht op woningcorporaties. Het is daarom belangrijk om de checks and balances binnen de woningcorporatie op orde te hebben.

De ondernemingsrecht advocaten binnen ons team adviseren woningcorporaties over de governance in de breedste zin. Zij adviseren onder meer over:

 • Inrichten (juridische) structuur en risicobeheersing;
 • Stroomlijnen besluitvormingsprocessen;
 • Advisering over (verplichte) wijziging van statuten en reglementen om deze in overeenstemming met de Woningwet te brengen;
 • Monitoren beoordelingskaders DAEB en niet-DAEB; en
 • Advisering over de gevolgen van de splitsing/scheiding DAEB en niet –DAEB.

Arbeidsrecht
Woningcorporaties lopen regelmatig tegen arbeidsrechtelijke vraagstukken aan. In ons team arbeidsrecht zitten advocaten die zich specifiek op de woningcorpraties richten. Gezien het maatschappelijk karakter van woningcorporaties is een bepaalde benadering vereist: wij kunnen deze benadering geven door onze ervaring en expertise.

Privacy
Woningcorporaties verwerken veel persoonsgegevens, zoals gegevens van medewerkers, leveranciers en huurders. Om misbruik en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, stelt het privacyrecht strenge eisen aan het verzamelen, gebruiken, verstrekken, uitwisselen en anderszins verwerken van persoonsgegevens. Op naleving van de wetgeving wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens gecontroleerd en overtreding kan onder andere met forse boetes worden bestraft. Bovendien kan bij overtreding reputatieschade optreden. Het is dan ook van belang dat woningcorporaties voldoen aan de privacy wet- en regelgeving.

De advocaten van ons team Privacy adviseren woningcorporaties over de verwerking van persoonsgegevens, zoals de verstrekking van gegevens aan andere partijen en het bijhouden van zwarte lijsten. Met de volgende privacy tools helpen wij woningcorporaties om de organisatie compliant te maken op privacy gebied:

 • Compliance check
 • Opstellen/beoordelen bewerkersovereenkomsten
 • Meldplicht datalekken
 • Voorbereiding op de Europese Privacy Verordening
Ik help u graag verder
Wouter van de Wier
Partner
Meest gelezen
 • Compensatieregeling transitievergoeding
 • International sale of goods: buyer be aware of...
 • Uitwerking passend onderwijs nog altijd lastig
 • Toepassing van het structuurregime: hoe, wat,...
 • Van de letter of intent tot het afbreken van...

Website feedback

Wij stellen uw mening erg op prijs. Om uw ervaring te verbeteren vragen wij ongeveer 1 minuut van uw tijd om onze website te beoordelen.

You have Successfully Subscribed!