Skip to main content

Jean-Luc Coenegracht

Jean-Luc Coenegracht

Jean-Luc is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, waaronder individueel en collectief ontslagrecht, medezeggenschapsrecht en cao-recht.
Jean-Luc Coenegracht