Skip to main content

Lodewijk Hox

Lodewijk Hox

Lodewijk is gespecialiseerd in insolventie & herstructurering. Hij is ervaren in het adviseren en procederen op dit gebied en begeleidt bedrijven in moeilijkheden bij een faillissement, surseance van betaling en/of het aanbieden van een akkoord.
Lodewijk Hox