Skip to main content

Michiel Peeters

Michiel Peeters

Michiel is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij is lid van de teams Insolventie & Herstructurering, Financiering & Zekerheden, Fusies & Overnames en Woningcorporaties.
Michiel Peeters