Skip to main content

Rankie ten Hoopen

Rankie ten Hoopen

Rankie maakt deel uit van het team Zorg en het team Privacy en is tevens werkzaam bij de Juridische Faculteit van de Universiteit Maastricht als universitair docent Gezondheidsrecht.
Rankie ten Hoopen