Skip to main content

Roald Subnel

Roald Subnel

Roald is gespecialiseerd in het begeleiden van en adviseren over fusies en overnames, participaties, joint ventures en (her)structureringen. Daarnaast voert hij een brede ondernemings- en vennootschapsrechtelijke praktijk.
Roald Subnel