Skip to main content

Sharinne Ibrahim

Sharinne Ibrahim

Sharinne adviseert, binnen de specialisatie ondernemingsrecht, ondernemingen over commerciële contracten, het intellectuele eigendom (en bijbehorende contracten) alsmede het privacyrecht.
Sharinne Ibrahim