Skip to main content

Steven Bastiaans

Steven Bastiaans

-

Steven Bastiaans

Publicaties

Privacyrecht en digitale overheid

 • Interpretatie AP verwerkingsgrondslag gerechtvaardigd belang houdt geen stand. Annotatie bij ABRvS 27 juli 2022 (AB 2022/372). 
 • Kroniek Gegevensbescherming 2021: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG (NTB 2022/115)
 • Eerste arrest van HvJ EU over competentieverdeling van nationale AVG-toezichthouders onder het one-stop-shop-mechanisme. Annotatie bij HvJ EU 15 juni 2021, nr. C-645/19 (AB 2022/2).
 • Kroniek Gegevensbescherming 2020: de bestuursrechtelijke aspecten van de AVG (NTB 2021/107).
 • Schadevergoeding bij de bestuursrechter o.g.v. de AVG voor feitelijke handelen van een bestuursorgaan? Annotatie bij ABRvS 1 april 2020 (JG 2020/13).
 • SyRI-wetgeving is in strijd met artikel 8 EVRM. Annotatie bij Rb. Den Haag 5 februari 2020 (O&A 2020/28).
 • Elektronische identificatie en ondertekening conform eIDAS (Computerrecht 2019/174).
 • Gevaren van digitalisering: problemen bij geautomatiseerde overheidsbesluitvorming (Ruimte & Wonen 4/2018, verkrijgbaar via e-mail).
 • De betekenis van de AVG voor geautomatiseerde besluitvorming door de overheid (NJB 2018/2102).
 • Privacy in een nieuw jasje: een vergelijking van beschermingsniveau tussen de Wbp en de AVG (Bb 2018/24).
 • De inwerkingtreding van de AVG: een dreigend rechtsvacuüm (NJB 2018/61).

Omgevingsrecht

 • Toelaatbaarheid van stikstofrelevante activiteiten na PAS-uitspraak ABRvS. Annotatie bij ABRvS 29 mei 2019 (Bb 2019/50).
 • Verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning milieu i.p.v. maatwerk o.b.v. het Activiteitenbesluit. Annotatie bij Rb. Limburg 5 november 2018 (M en R 2019/38).
 • Afwijken van functionele eisen. Beoordeling gelijkwaardigheid conform artikel 1.3, eerste lid, Bouwbesluit 2012. Annotatie bij ABRvS 5 december 2018 (Bouwrecht 2019/9).