Skip to main content

Xander Wynands

Xander Wynands

Xander geeft leiding aan team Bestuursrecht. Daarnaast heeft hij een brede publiekrechtelijke praktijk, met speciale aandacht voor contracteren met de overheid.
Xander Wynands