Skip to main content

De overheid heeft op 17 maart 2020 een pakket aan noodmaatregelen ingevoerd om ondernemers te ondersteunen die het financieel zwaar hebben als gevolg van de coronacrisis. Ook voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector zijn de gevolgen van de coronacrisis voelbaar. Voor deze sector zijn specifieke maatregelen getroffen. Er komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
Deze regeling is ingevoerd voor land- of tuinbouwbedrijven die extra krediet nodig hebben voor hun onderneming. De overheid erkent dat voor bedrijven in de agrarische sector het coronavirus goed merkbaar. Door de coronacrisis is de vraag naar producten zowel nationaal als internationaal afgenomen. De prijzen staan onder druk en (veelal bederfelijke) producten kunnen moeilijker afgezet worden. Bedrijven moeten blijven doorwerken om uiteindelijk te kunnen oogsten, ook al is er minder afzet. De productie kan ook moeilijker afgestemd worden op de vraag. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat land- en tuinbouwbederijven een liquiditeitsprobleem krijgen.

Dit wordt ondergebracht in de bestaande regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Bij de bank kan een borgstellingskrediet worden aangevraagd. De overheid staat borg voor een deel van deze financiering. Dit biedt ondernemers de mogelijkheid ook wanneer zij beschikken over te weinig zekerheden, nog steeds (aanvullende) financiering aan te vragen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

Borgstelling verruimd in verband met corona
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de borgstelling te verruimen met de mogelijkheden een extra overbruggingskrediet aan te vragen. Deze regeling is sinds 18 maart opengesteld. De kredietmogelijkheden voor agrarische ondernemers kunnen worden verruimd, nu de overheid borg staat voor een overbruggingskrediet van maximaal EUR 1,5 miljoen per bedrijf.

Om hiervan gebruik te kunnen maken kan een aanvraag voor een lening worden ingediend bij de bank. Deze bank zal beslissen op de financieringsaanvraag en de beslissen of dit onder het borgstelling kan worden aangevraagd. Hiervoor is vereist dat het bedrijf de grootste omzet behaald in de primaire landbouw.

Meer informatie
Meer informatie het borgstellingskrediet is te vinden op www.rvo.nl. Heeft u in dat kader vragen over liquiditeitsproblemen, kredietmogelijkheden of andere juridische uitdagingen in deze coronacrisis? Dan kunt u contact opnemen met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van het Team Food & Agri.

10 april 2020