Skip to main content

De Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (de ”Tijdelijke Wet”) is bij koninklijk besluit van 24 november 2021 verlengd tot 1 februari 2022.

 

Tijdelijke Wet

Nu het aantal besmettingen hard toeneemt en de COVID-19-maatregelen door de overheid zijn aangescherpt, is het niet altijd mogelijk of wenselijk om fysiek te vergaderen. Als de statuten van de organisatie bepalen dat vergaderingen en besluitvorming (deels) fysiek moeten plaatsvinden, zouden veel organisaties in de problemen kunnen komen.

De Tijdelijke Wet schuift wettelijke en statutaire beperkingen tijdelijk terzijde, zodat vergaderingen en besluitvorming van het bestuur, commissarissen en aandeelhouders of leden volledig elektronisch kunnen plaatsvinden.

Besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen kunnen gebruikmaken van de Tijdelijke Wet.

 

Meer informatie

Voor meer informatie, aandachtspunten en aanbevelingen over de Tijdelijke Wet, wordt verwezen naar onze eerdere blog van april van 2020.

Vooralsnog is het niet bekend of de Tijdelijke Wet ook na 1 februari 2022 verlengd zal worden. Dit zal in grote mate afhankelijk zijn van het verdere verloop van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen.

 

 

 

December 2021