Skip to main content

Op het moment dat een bedrijfspand aan een BV wordt verhuurd, is het als verhuurder van belang om een aantal zaken goed voor ogen te houden.

De organisatie en structuur van de BV kan gedurende de looptijd van de huurperiode veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging van bestuur, aandeelhouders en financiële middelen. Hoewel de interne organisatie en structuur van een BV kan wijzigen, doet dit niets af aan de huurovereenkomst die partijen hebben gesloten. De BV is de rechtspersoon die als huurder wordt aangemerkt.

Als verhuurder loopt u mogelijk risico’s als de interne organisatie van uw huurder wijzigt. Dit risico is in de algemene bepalingen (ROZ model) deels ondervangen. Enerzijds dient de huurder de verhuurder tijdig in te lichten over wijzigingen in haar organisatie en structuur. Anderzijds dient de huurder bij aanvang van de huurrelatie een waarborgsom te storten of bankgarantie te stellen als borg voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

De ROZ modellen zijn standaarden die in de meeste gevallen de basis vormen voor de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene bepalingen. Toch is het goed om als verhuurder deze standaard nog eens kritisch tegen het licht te houden, zeker als uw huurder een BV betreft. Een specifieke situatie vraagt om maatwerk.

Als u een huurovereenkomst aangaat met een BV denk dan goed na over de navolgende aandachtspunten:

  • Houdt goed voor ogen hoe de organisatie en structuur van de BV is ingericht – wie zijn de bestuurders en de aandeelhouders en wat is het geplaatst kapitaal.
  • Welke financiële waarborgen worden door de huurder geboden?
  • Door wie worden de financiële waarborgen geboden – de BV en/of de bestuurder? En voor welke duur?
  • Is de bestuurder van de BV ook een BV? – overweeg dan extra waarborgen
  • Is er een mogelijkheid om de bankgarantie of de waarborgsom tijdens de huurrelatie te verhogen?
  • Wanneer dient de huurder de verhuurder in te lichten over wijzigingen in haar organisatie en structuur en hoe dient dat te gebeuren.
  • Neem een specifieke boete op als de huurder u als verhuurder niet tijdig inlicht over wijzigingen in haar organisatie.

Bent u voornemens om op korte termijn een huurovereenkomst te sluiten met een BV? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Luc Golsteijn of een van zijn collega’s van team Huurrecht.