Skip to main content

Hoe laat is het?

Hoe laat is het? Wellicht een vreemde vraag om deze blog mee te openen? Toch valt dat wel mee.

De vraag is namelijk metaforisch bedoeld en verwijst naar de onheilspellende berichten die de ronde doen in de food- en agrisector. Varkensbedrijven staan zwaar onder druk. Dit keer niet vanwege milieu of dierenwelzijn, maar vanwege hoge kosten en tegenvallende opbrengsten. Gasprijzen die door het dak gaan hebben de glastuinbouw in een wurggreep. En niet alleen deze bedrijven lopen extreme risico’s, dat geldt natuurlijk ook voor de bedrijven met wie zij zaken doen. Denk bijvoorbeeld aan de voerleveranciers en dierenartsen die dikwijls hun vorderingen zien oplopen en betrekkelijk weinig kunnen doen om incasso te versnellen.

Herstructureren

Er zijn in Nederland diverse mogelijkheden om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar waar het resultaat door (bijvoorbeeld) externe omstandigheden sterk tegenvalt, in financiële zin te herstructureren. De zogenaamde ‘WHOA’ is een van de mogelijkheden vrij recent aan de gereedschapskist van de herstructureringsspecialisten is toegevoegd. Meer informatie over dit herstructureringsinstrument vindt u op onze website. Ook leveranciers kunnen hun risico’s beperken door afspraken goed vast te leggen of eventueel ‘zekerheden’ in de vorm van pand- of hypotheekrechten te bedingen. En het klinkt waarschijnlijk gek maar in extreme situaties kan zelfs een (goed voorbereid) faillissement uitkomst bieden voor alle betrokken partijen.

De gemene deler voor alle (goede) oplossingen is dat er tijdig en goed over moet worden nagedacht. Of beter gezegd: ‘voorgedacht’. Goede voorbereiding en tijdige acties zorgen namelijk voor regie. Ondernemers blijven zo ‘in control’ en kunnen heel bewust koersen op de best mogelijke uitkomst. Te laat ingrijpen beperkt de mogelijkheden aanzienlijk en kost in de regel veel meer geld. En helemaal niets doen meestal nóg meer.

Meer informatie

Stelt u zich dus gerust eens de vraag: hoe laat is het in ons bedrijf? En neem vooral de telefoon om eens met uw adviseur van gedachten hierover te wisselen. Hou een moeilijke situatie niet voor uzelf; praat erover! Mocht u met ons van gedachten willen wisselen, dan kan dat uiteraard. Belt u ons gerust; de advocaten van team Food & Agri staan voor u klaar!

 

 

 

Februari 2022