Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht
Ambtenaren hebben van oudsher een eigen status en een eigen rechtsgebied. Het ambtenarenrecht heeft betrekking op de rechten en plichten van ambtenaren en overheidsinstellingen. De Ambtenarenwet vormt de basis voor de rechtsposities van ambtenaren die sterk verschillen per overheidswerkgever. Het ambtenarenrecht verschilt sterk van het ‘normale’ arbeidsrecht en heeft een eenzijdig karakter. Ambtenaren worden aangesteld door hun overheidswerkgever en sluiten geen tweezijdige arbeidsovereenkomst. Daarbij geldt niet het burgerlijk procesrecht, maar is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Als een ambtenaar het niet eens is met een besluit waarbij hij belanghebbende is, kan hij in bezwaar gaan bij zijn werkgever en vervolgens beroep instellen bij de rechtbank.

Team Arbeidsrecht beschikt over specialisten die ruime kennis en expertise hebben van het ambtenarenrecht. Deze specialisten adviseren verschillende overheidsinstanties, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Als onderdeel van team Onderwijs begeleiden zij tevens onderwijsinstellingen in het hoger beroepsonderwijs, primair onderwijs, voorgezet onderwijs en universitair onderwijs. Onze specialisten helpen u onder meer bij vraagstukken over:

 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
 • Ambtelijk ontslagrecht
 • Disciplinaire straffen
 • Rechtspositieregelingen
 • Aanstellingen
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Functiewaardering
 • Integriteit
 • Reorganisatie en sociale plan
 • Medezeggenschapsrecht in de overheidssector
 • Sociale verzekeringen
 • Dienstongeval en beroepsziekte

Voor meer informatie neem contact op met Jean-Luc Coenegracht of Andries Houtakkers.

Ik help u graag verder
Hayat Barrahmun
Partner
Meest gelezen
 • Specifieke schuldeisers betalen in het zicht van...
 • Het toepasselijk recht volgens de...
 • De niet verhaalbare regresvordering
 • NVWA deel I: de bestuursrechtelijke bevoegdheden...
 • Pluraliteitsvereiste bij aanvraag faillissement
Ruud Tuinstra