Compliance en privacy

Elke onderneming dient zich aan de wet te houden. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Door de grote hoeveelheid Europese en nationale wetten zien veel bedrijven namelijk niet meer welke regels écht van belang zijn. Wij helpen u daarbij. Wij brengen voor u in kaart welke specifieke wet- en regelgeving op uw organisatie van toepassing is en ondersteunen u bij de implementatie van deze regelgeving binnen uw bedrijfsvoering en werkprocessen.

Aantoonbare compliance en audit

Het is niet alleen van belang om te weten dat u de toepasselijke (sectorale) wet- en regelgeving op de juiste manier heeft geïmplementeerd, maar ook dat u dit kunt aantonen. Boels Zanders voert hiervoor een legal check of uit binnen uw organisatie of helpt u een intern compliance programma- en/of auditsysteem op te zetten. Het resultaat van een geslaagde audit is een rapport dat u aan alle relevante instanties kunt overleggen om aan te tonen dat u ‘in compliance’ bent. Dit helpt sancties van toezichthouders te voorkomen.

Ook over eventuele nieuwe wet- en regelgeving hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij houden u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen binnen uw branche. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw organisatie zowel vandaag als in de toekomst voldoet aan alle regels en er te allen tijde sprake is van legal compliance.

Externe functionaris gegevensbescherming

Een belangrijk onderdeel van compliance is het voldoen aan de privacyregels. Een functionaris gegevensbescherming is een door de organisatie aangestelde persoon die zich binnen uw organisatie bezig houdt met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in het kader van de AVG en u daarbij ondersteunt en/of toezicht houdt. Sommige organisaties, zoals overheidsinstanties, ziekenhuizen en scholen, zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te wijzen.

Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van de AVG? Wilt u een functionaris gegevensbescherming aanstellen en weet u niet wie daarvoor in aanmerking komt? Wij helpen u graag. Boels Zanders beschikt over een groot team van privacyrechtspecialisten die bevoegd zijn om als externe FG op te treden en u graag ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een privacybeleid.

Klokkenluidersregeling

Bedrijven die meer dan 50 werknemers in dienst hebben, dienen op grond van de wet een procedure te hebben voor het melden van het vermoeden van misstanden binnen de organisatie (klokkenluidersregeling). De klokkenluidersregeling dient onder meer te bepalen bij wie het vermoeden van een misstand kan worden gemeld en hoe wordt gewaarborgd dat de melding vertrouwelijk wordt behandeld.

Boels Zanders ondersteunt uw organisatie graag bij het opstellen van een klokkenluidersregeling en helpt u een dergelijke regeling binnen uw organisatie te implementeren. Wij bieden daarnaast ondersteuning bij het doorlopen van de instemmingsprocedure voor een klokkenluidersregeling bij de ondernemingsraad.

Diensten
  • Compliance programma: controleren welke regelgeving op uw organisatie van toepassing is en ondersteunen bij het opzetten van een compliance programma;
  • Audit/legal check: het uitvoeren van audits en/of legal checks op de door u aan te geven onderdelen;
  • Externe FG: lid van Team Privacy die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie en helpt bij de implementatie van het privacybeleid;
  • Eerste hulp bij toezichthouders: voorbereiden op verwachte en onverwachte bezoeken van toezichthoudende instanties, alsmede ondersteuning tijdens deze bezoeken.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met een van de advocaten van ons team Corporate Advisory.

Ik help u graag verder
Jeroen Tulfer
Partner
Meest gelezen
  • Distributie in België
  • Excessieve prijsstijgingen: tips voor de praktijk!
  • Doorstarten na de Wet Werk en Zekerheid: wij...
  • Raad van State bevestigt nieuwe lijn artikel 13b...
  • Voortzetting van de pachtovereenkomst bij...

Website feedback

Wij stellen uw mening erg op prijs. Om uw ervaring te verbeteren vragen wij ongeveer 1 minuut van uw tijd om onze website te beoordelen.

You have Successfully Subscribed!