Pensioen en ontslag

Pensioenbeding

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde  leeftijd, kan de arbeidsovereenkomst op grond daarvan worden beëindigd. Dat kan op basis van twee grondslagen:

  • door opzegging wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • automatische beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd omdat werknemer met werkgever een pensioenontslagbeding is overeengekomen.

Aanspraak maken op pensioen
Bij het einde van het dienstverband stopt de pensioenopbouw (als het niet vrijwillig wordt voortgezet). Het tot op dat moment opgebouwd pensioen wordt beschermd door de Pensioenwet. Deze aanspraken moeten bij het einde van het dienstverband dan ook volledig zijn afgefinancierd door de werkgever. Dit ‘spaarpotje’ zal bij de pensioenuitvoerder op de plank blijven staan totdat de pensioengerechtigde leeftijd (zoals die is opgenomen in de pensioenregeling) is bereikt. Vanaf het bereiken van die leeftijd, kan aanspraak worden gemaakt op uitkering van het opgebouwde pensioen.

Pensioen dat op risicobasis berust (zoals vaak het geval is bij arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen), wordt meestentijds niet beschermd bij het einde van het dienstverband.

Ik help u graag verder
Hayat Barrahmun
Partner
Meest gelezen
  • Dynamische verwijzing naar beleidsregels in...
  • Raamovereenkomsten: maximale omvang en de...
  • Recht op elektronische inzage en afschrift in de zorg
  • Compensatieregeling transitievergoeding
  • Van de letter of intent tot het afbreken van...

Website feedback

Wij stellen uw mening erg op prijs. Om uw ervaring te verbeteren vragen wij ongeveer 1 minuut van uw tijd om onze website te beoordelen.

You have Successfully Subscribed!

Ruud Tuinstra