Scheiden

Advies en bijstand bij echtscheiding
De periode rondom een echtscheiding is vaak emotioneel terwijl dan ook belangrijke juridische zaken geregeld moeten worden. Dan is het goed om te weten dat u kunt rekenen op de integere, persoonlijke en professionele juridische bijstand van de advocaten van ons familierecht team.

Echtscheidingsadvocaat
Als u gaat scheiden, is het raadzaam om een advocaat in de arm te nemen. U kunt een afspraak inplannen met een echtscheidingsadvocaat uit ons team. De advocaat inventariseert de aandachtspunten op de korte en op de lange termijn. Ook de procedurele mogelijkheden voor het aanvragen van de scheiding worden besproken.

Echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst
Door de dialoog aan te gaan, kan een scheiding vaak sneller en efficiënter worden afgewikkeld. Bovendien biedt een dialoog mogelijkheden om tot beter maatwerk te komen én het kan het contact tussen beide toekomstige ex-partners positief beïnvloeden. Wanneer er overeenstemming bereikt wordt, legt de advocaat de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kan de procedure in principe schriftelijk worden afgehandeld.

Ouderschapsplan, co-ouderschap & omgangsregeling
Onze echtscheidingsadvocaten hechten zeer veel belang aan een goede regeling voor de kinderen na een echtscheiding. Veel ouders kiezen tegenwoordig voor co-ouderschap, waarbij beide ouders een belangrijke rol in de verzorging en opvoeding blijven spelen. Onze advocaten ondersteunen u bij het invullen van de co-ouderschapsregeling of omgangsregeling. Ouders die gaan scheiden, hebben de wettelijke verplichting om een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken en over de wijze waarop ouders elkaar betrekken bij de kinderen. Ook staat in een ouderschapsplan hoe de financiën met betrekking tot de kinderen geregeld worden (kinderalimentatie, kinderrekening). Onze echtscheidingsadvocaten adviseren u bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Mediation bij scheiding
Indien er mogelijkheden zijn voor mediation, dan kan het familierecht team u en uw partner te begeleiden om in gezamenlijk overleg tot goede afspraken te komen. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. De scheidingsmediator vraagt vervolgens de echtscheiding voor u aan en wikkelt de gehele procedure voor u af.

Vraag en antwoord
 • Welke juridische mogelijkheden zijn er bij een echtscheiding?

  Bij een echtscheiding zijn er verschillende juridische mogelijkheden. Hieronder lichten we ze kort toe. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een uitgebreidere toelichting.

  Mediation bij echtscheiding / echtscheidingsbemiddeling

  Een van de opties bij echtscheiding is mediation, ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd. Edith Schnackers uit ons familierechtteam is naast echtscheidingsadvocate ook vFAS scheidingsmediator. Een vFAS mediator beschikt over alle noodzakelijke juridische kennis op het gebied van echtscheiding en kan u gedurende het gehele traject juridisch en inhoudelijk begeleiden. De mediator kan de scheiding bovendien helemaal voor u afwikkelen; dit is bij veel andere vormen van mediation niet het geval. Indien er mogelijkheden zijn voor mediation, dan is Edith Schnackers de aangewezen persoon om u en uw partner te begeleiden om tot goede afspraken over de consequenties van de echtscheiding te komen. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en eventueel in een ouderschapsplan. Echtscheidingsmediator Edith Schnackers vraagt vervolgens de echtscheiding voor u aan en wikkelt de gehele echtscheidingsprocedure voor u af.

  Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek
  Een andere optie is een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, met ieder een eigen advocaat. Uw echtscheidingsadvocaat gaat bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek samen met u een viergesprek aan met uw partner en de echtscheidingsadvocaat van uw partner, of treedt schriftelijk met hen in overleg. Doel is te komen tot heldere en constructieve afspraken over de gevolgen van de echtscheiding. Deze onderlinge afspraken worden vastgesteld in een echtscheidingsconvenant en indien van toepassing in een ouderschapsplan. Lukt het niet om aan tafel over alle punten consensus te bereiken? Dan is het mogelijk om op bepaalde onderdelen de rechter uitspraak te laten doen, waarbij uw echtscheidingsadvocaat u juridisch bijstaat.

  Eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding
  Een derde optie om te komen tot een echtscheiding is het laten indienen van een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding, door een echtscheidingsadvocaat. In het verzoekschrift worden vaak ook zogenaamde nevenvoorzieningen gevraagd, zoals bijvoorbeeld kinderalimentatie of verdeling van de gemeenschap van goederen. Het verzoekschrift tot echtscheiding wordt door een deurwaarder aan de partner betekend. De partner kan dan alsnog akkoord gaan met het voorstel tot scheiding of hij kan via zijn advocaat verweer voeren tegen de verzoeken en eventueel ook eigen ‘zelfstandige’ verzoeken indienen die verband houden met de echtscheiding. Doorgaans volgt daarna een mondelinge behandeling bij de rechtbank.

  Een echtscheidingsadvocaat kan voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding een voorlopige voorziening (link) aanvragen. In een voorlopige voorziening vraagt men aan de rechter om voorlopige beslissingen te nemen voor de duur van de echtscheidingsprocedure, over vaak spoedeisende zaken zoals bijvoorbeeld met betrekking tot huisvesting, een zorgregeling voor de kinderen of voorlopige alimentatie.

 • Hoe verloopt de echtscheidingsprocedure?

  Om een duidelijk beeld te geven van een echtscheidingsprocedure is het van belang om eerst onderscheid te maken tussen een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek en een echtscheiding op eenzijdig verzoek.

  Procedure echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

  De echtscheidingsprocedure begint met het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift om het huwelijk te ontbinden, gericht aan de rechter en ingediend door een echtscheidingsadvocaat. De rechter beslist in beginsel conform het verzoek. De beslissing wordt schriftelijk vastgelegd: Dit is de echtscheidingsbeschikking . Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is een rechtszaak / zitting doorgaans dus niet nodig. Zijn er kinderen van 12 -18 jaar betrokken bij de scheiding, dan ontvangen zij een uitnodiging om door de rechter gehoord te worden. De rechter vraagt hen dan naar hun mening omtrent de zorgregeling na scheiding die de ouders zijn overeengekomen. De kinderen kunnen aangeven niet gehoord te willen worden door de rechter en kunnen er ook voor kiezen om schriftelijk hun mening te geven. De echtscheiding is definitief zodra de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Zolang de beroepstermijn (van 3 maanden) nog loopt, is inschrijving alleen mogelijk als beide echtgenoten een zogenaamde akte van berusting ondertekenen, die gecertificeerd wordt door een echtscheidingsadvocaat.

  Procedure echtscheiding op eenzijdig verzoek

  De echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek begint met indiening van het verzoekschrift waarin de echtscheiding en eventuele nevenvoorzieningen (alimentatie, boedelverdeling etc.) door de advocaat van een van de partners wordt gevraagd. Dit verzoekschrift wordt binnen 14 dagen door een deurwaarder aan de andere partner aangeboden. Deze kan vervolgens binnen 6 weken een schriftelijk verweerschrift indienen en daarbij zelf ook om nevenvoorzieningen vragen. Hierna wordt een mondelinge behandeling gepland en in principe volgt daarna de uitspraak. Dat kan een einduitspraak zijn maar ook een tussenuitspraak, als de rechtbank bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek (zoals een taxatie van de woning) nodig vindt. Ook bij een procedure op eenzijdig verzoek worden kinderen van 12 tot 18 jaar in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. Voorafgaand aan of tijdens een echtscheidingsprocedure kan een procedure voorlopige voorzieningen worden aangevraagd. Er wordt dan aan de rechtbank gevraagd om een of meerdere voorlopige – voor de duur van de echtscheidingsprocedure – beslissingen te nemen, over bijvoorbeeld huisvesting en financiën.

 • Wanneer is de echtscheiding definitief?

  Als de echtscheiding ingeschreven is in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten, is de echtscheiding definitief. Zolang de termijn voor hoger beroep nog loopt (3 maanden) kan inschrijving alleen plaatsvinden als beide echtgenoten een zogenaamde akte van berusting ondertekenen, die wordt gecertificeerd door een advocaat.

 • Scheiden als er kinderen zijn: Wat is een ouderschapsplan?

  Een scheiding heeft veel impact, zeker ook voor de betrokken kinderen. De belangen van de kinderen staan bij ons dan ook hoog op de agenda. Een goede regeling voor de kinderen is een van de eerste prioriteiten bij een echtscheiding. Het is dan ook niet voor niets dat het opstellen van een ouderschapsplan wettelijk verplicht is. Een ouderschapsplan bevat ten minste:

  • Een beschrijving van de zorgregeling: waar verblijven de kinderen, bij wie staan de kinderen in het bevolkingsregister ingeschreven, voor welke co-ouderschapregeling of omgangsregeling wordt gekozen;
  • Afspraken over hoe de ouders elkaar informeren en consulteren over de kinderen;
  • Financiële afspraken waarin de ouders aangeven hoe zij in de kosten van de kinderen voorzien.

  Wanneer het niet lukt om een ouderschapsplan op te stellen, kan aan de rechtbank gevraagd worden om beslissingen over de kinderen te nemen, bijvoorbeeld over het (hoofd)verblijf of over de omgangsregeling. Het is verstandig om u dan te laten bijstaan door een echtscheidingsadvocaat. Ook de rechtbank zal er op aansturen om alsnog in onderling overleg afspraken te maken. Kinderen van 12 tot 18 jaar krijgen altijd de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken aan de rechter. Hun mening is van belang, maar niet doorslaggevend. Ook jongere kinderen kunnen onder omstandigheden door de rechter worden gehoord.

 • Is mediation mogelijk bij een echtscheiding?

  Het is niet altijd nodig om bij een echtscheiding een echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Mediation kan een goede optie zijn om tot een scheiding te komen. Dit wordt ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd. Bij mediation wendt u zich samen met uw partner tot een mediator. Deze mediator begeleidt u beiden bij het maken van duidelijke, concrete afspraken over de consequenties van de echtscheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en indien van toepassing in een ouderschapsplan. De mediator vraagt vervolgens de echtscheiding voor u aan en wikkelt de gehele echtscheidingsprocedure voor u af.

  Edith Schnackers uit ons familierechtteam is naast echtscheidingsadvocate ook vFAS scheidingsmediator. Indien er mogelijkheden zijn voor mediation, dan is zij de aangewezen persoon om u en uw partner te begeleiden. Een belangrijk voordeel van een vFAS scheidingsmediator is dat deze mediator tevens (echtscheidings)advocaat is: Hij of zij voorziet u ook van alle relevante juridische informatie rondom de scheiding. Bovendien is hij of zij bevoegd om de gehele echtscheidingsprocedure voor u af te wikkelen. Dit is bij veel andere vormen van mediation niet mogelijk.

 • Wat kost een echtscheiding?

  De kosten van een echtscheiding zijn afhankelijk van een aantal factoren. Als u samen snel tot afspraken kunt komen, brengt dat minder kosten met zich mee dan als er een inhoudelijke procedure nodig is. Aan de hand van een samen met de mediator of de echtscheidingsadvocaat opgesteld plan van aanpak van uw echtscheidingsprocedure kan een kostenindicatie opgesteld worden.

  Ons advocatenkantoor behandelt overigens geen toevoegingszaken. Dat zijn zaken waarin de rechtzoekende recht heeft op door de Nederlandse overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel bekend als “pro deo” ). Op www.rechtsbijstand.nl kunt u meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand vinden.

Ik help u graag verder
Ruud Tuinstra
Partner
Meest gelezen
 • Boels Zanders begeleidt overname van Pulse...
 • Boels Zanders begeleidt verkoop transportbedrijf...
 • Welke invloed heeft de AVG op de transactiepraktijk?
 • Aanbesteden met bouwteam en plafondbedrag
 • Ministerieplicht: de ‘spagaat’ van de...

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan het informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Omwille van de prestaties gebruiken we Cloudflare als een CDN-netwerk. Hiermee wordt een cookie "__cfduid" opgeslagen om beveiligingsinstellingen per client toe te passen. Deze cookie is strikt noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden uitgeschakeld.
 • __cfduid

Geen toestemming
Wel toestemming