Werkgeversaansprakelijkheid

Zorgplicht
De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. In artikel 7:658 BW is daarom een zorgverplichting voor de werkgever opgenomen. De vereiste zorgverplichting is telkens van de omstandigheden afhankelijk. Zo zal van een werkgever meer worden verlangd bij het gebruiken van gevaarlijke machines dan bij een huis-, tuin- en keukensituatie. Indien een werknemer kan aantonen dat schade is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, wordt in beginsel een aansprakelijkheid van een werkgever aangenomen.

Beroepsziekten
Van een beroepsziekte kan worden gesproken als een blessure of ziekte het gevolg is van een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de werkomstandigheden. De onveilige of ongezonde werkomstandigheden moeten tot de blessure of beroepsziekte hebben geleid. Onder beroepsziekten kunnen bijvoorbeeld psychische aandoeningen en aandoeningen aan spieren en gewrichten vallen.

Ik help u graag verder
Jean-Luc Coenegracht
Partner
Meest gelezen
  • WWZ Tip – Transitievergoeding 60-plussers
  • Rechter wijst strategisch beroep op vergetelheid af
  • Just another day at the office
  • Curator int verpande vordering
  • Overbruggingskrediet strekt niet ten behoeve van...