Skip to main content

Trajectcontroles zijn niet in strijd met bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aldus de kantonrechter in Utrecht in een vonnis van 12 mei 2015 . Deze uitspraak komt naar aanleiding van een door “betrokkene” ingesteld beroep tegen een verkeersboete op basis van een trajectcontrole. Inzet daarbij was met name het feit dat de politie alle gegevens 72 uur lang opslaat. Dat is niet alleen het geval met gegevens van hardrijders, ook gegevens van andere automobilisten worden bewaard. Volgens betrokkene is daarvoor geen wettelijke grondslag aan te wijzen, het opslaan van deze gegevens is dan ook onrechtmatig.

De kantonrechter oordeelt echter dat het gebruik van trajectcontroles voor het detecteren van hardrijders niet in strijd is met de wet. Hetzelfde geldt voor het opslaan van de beelden van ‘onschuldige’ automobilisten. Voor beide verwerkingen heeft de politie een wettelijk grondslag in de Politiewet, aldus de rechter. Er is geen strijd met artikel 10 van de Grondwet of artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Op grond van deze uitspraak kan worden geconcludeerd dat ook zonder een concrete verdenking, gegevens van personen door de politie mogen worden bewaard. De vraag is of ook op andere terreinen gegevens worden bewaard zonder concrete verdenking.

Overigens is momenteel een wetsvoorstel aanhangig die tot gevolg heeft dat kentekengegevens gedurende meerdere weken kunnen worden bewaard. Daarbij is een concrete aanleiding niet meer noodzakelijk.  Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de privacy nog minder worden gewaarborgd en kan de politie kentekengegevens over een langere periode bewaren.

Heeft u vragen over bescherming van privacy en bevoegdheden van het openbaar gezag? Neemt u dan contact op met onze Privacy-specialisten. Zij staan u graag te woord.