Skip to main content

Turboliquidatie – niet te verwarren met de criminele afrekening met een privépersoon – is een op zichzelf legale wijze van beëindiging van een rechtspersoon. Deze methode wordt vaak door fraudeurs misbruikt. Daarbij kunnen echter flinke straffen worden opgelegd. De meervoudige strafkamer van de Rechtbank Amsterdam heeft onlangs verschillende personen veroordeeld in verband met (faillissements-)fraude met turboliquidaties en ‘plof-BV’s’.

In eerdere bijdragen zijn wij ingegaan op de zogenoemde ‘turboliquidatie’. Kortgezegd houdt een turboliquidatie de ontbinding van een rechtspersoon zonder vereffening in. Dit kan vrij eenvoudig door een formulier van de Kamer van Koophandel in te vullen. De rechtspersoon houdt op te bestaan als deze geen baten heeft. De route van de turboliquidatie is een legitieme route van ontbinding. Helaas wordt daarvan vaak misbruik gemaakt. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit een serie uitspraken van de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Amsterdam.

Katvangers
De groep werd door de officier van justitie bestempeld als ‘criminele organisatie’ en ging als volgt te werk: de aandelen van vennootschappen werden veelal door vaste kopers, “katvangers”, overgenomen voor EUR 1,00. De katvanger kon daardoor beschikken over de aanwezige bezittingen in de onderneming. De bezittingen werden vervolgens weggehaald uit de onderneming. De schulden werden niet betaald. De onderneming ging kort na verkoop failliet of werd ontbonden door middel van een turboliquidatie. De schuldeisers werden daarover verder niet ingelicht.

De curator kreeg vervolgens geen dan wel zeer moeizaam contact met de katvanger. Als de curator dan uiteindelijk met de katvanger in contact kwam, werd de administratie niet of slechts gedeeltelijk afgegeven. De oud-bestuurder verklaart de administratie te hebben overgedragen aan de nieuwe bestuurder: de katvanger. De katvanger stelt hierover niet te beschikken. Kortom, het werd de curator onmogelijk gemaakt zijn werk te doen. Daardoor werden schuldeisers benadeeld. De (maatschappelijke) schade loopt in de miljoenen.

Cel- en taakstraffen
De rechtbank heeft cel- en taakstraffen opgelegd aan verschillende betrokken personen. Zo werd onder meer één van de katvangers veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk). Ook werd hem een strafrechtelijk bestuursverbod opgelegd voor de duur van vijf jaren. Dit lijkt overigens op het civielrechtelijk bestuursverbod. In een eerdere blog vindt u daarover meer informatie.

Bij de (faillissements-)fraude waren een aantal (kandidaat-)notarissen betrokken. De (kandidaat-)notarissen die betrokken waren bij de transacties zijn vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Wél werd een tweetal van hen veroordeeld tot een taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden omdat zij hebben nagalaten verdachte transacties te melden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Lodewijk Hox. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de advocaten van ons team insolventie & herstructurering.

Juni 2019