Skip to main content

Al eerder op onze website informeerden wij u dat het Wetsvoorstel Oneerlijke Handelspraktijken (Wetsvoorstel) bij de Tweede Kamer is ingediend. Op donderdag 11 februari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met deze wet. Het wetsvoorstel is zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Doel Wetsvoorstel

Het Wetsvoorstel is een implementatie van Richtlijn (EU) 2019/633 (Richtlijn) inzake oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Deze Richtlijn moet uiterlijk op 1 mei 2021 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd en 1 november 2021 in werking zijn getreden.

Met deze wetgeving is beoogd om meer evenwicht te creëren in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Met name daar waar het aankomt op grote afnemers en relatief kleinere leveranciers. Na het invoeren van het wetsvoorstel moet het eenzijdig wijzigen van leveringsvoorwaarden, het op korte termijn annuleren van bestellingen met bederfelijke waren en gedwongen terugname van onverkochte producten.

Het Wetsvoorstel zal nu door de Eerste Kamer aangenomen moeten worden, alvorens het als wet in werking treed. Nog onduidelijk is wanneer dit om de agenda staat. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Meer informatie

Heeft u vragen over oneerlijke handelspraktijken of wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

Februari 2021